PSY 106 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 106
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan temel sinirsel yapılar, fonksiyonları ve ilgili sinirsel süreçler hakkında bilgi sağlamak. Çeşitli davranışlarla ilişkili beyin yapılarını göstermek. Farklı beyin yapıları arasındaki ilişkileri tartışmak. Davranışın düzenlenmesinde nörotransmiter ve hormonal yapıların mekanizmalarını ortaya koymak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fizyolojik psikolojik araştırma alanının doğasını ve amaçlarını betimleyebilecektir.
  • Davranışın biyolojik temellerini betimleyebilecektir.
  • İnsan türünün ve beyninin evrimini betimleyebilecektir.
  • Sinirsel iletişimin mekanizmalarını ayırt edebilecektir.
  • İnsan beyninin evrimini ve gelişimini betimleyebilecektir.
  • Beynin ana yapılarını ayırt edebilecektir.
  • İlaçların nörotransmiterler üzerindeki etkilerini betimleyebilecektir.
  • Psikofizyolojik metodolojiyi betimleyebilecektir.
Tanımı Davranışın biyolojik temelleri. Sinir sisteminin, beynin yapısı ve işlevleri. İlaçların bilinçlilik ve davranış üzerindeki etkileri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinir Sistemine Giris Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
2 Sinir Hücreleri Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
3 Nörotrasmiterler Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
4 Nöroanatomi I Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
5 Nöroanatomi II Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
6 Ara Sınav I
7 Fonksiyonel Nöroanatomi Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
8 Beynin Evrimi Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
9 Psikofarmakoloji Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
10 Duygular Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
11 Ara Sınav II
12 Stres Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
13 Psikopatolojinin Biyolojik temelleri Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
14 Nöropatoloji Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
15 Biyolojik Ritimler Carlson, N.R. (2010). Physiology of behavior (10.ed., Pearson international ed.). Boston, Mass.: Allyn & Bacon
16 Final

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar MyPsychLabBeyin Anatomi Atlası

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest