PSY 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik Gözlem ve Görüşme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 311
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı This course is designed to provide theoretical background for psychological interviewing. This course is also aimed to teach the basic interviewing and observation skills required in clinical assessments and psychotherapy.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • The students who succeeded in this course; ● Explain interview and observation skills based on various theoretical backgrounds. ● Recall micro skills of clinical interview. ● Apply basic clinical interviewing skills. ● Apply basic clinical observation skills. ● Use micro skills
Tanımı This is an experiential course designed to help you develop and refine the basic attitudes as well as micro-counseling skills crucial to the interviewing and psychotherapy process. Advanced clinical interviewing skills are also covered. We’ll review, discuss, role play, observe, and practice clinical interviewing skills throughout the course. You’ll be expected to take risks and try out interviewing skills in front of your classmates. You’ll also be expected to treat everyone in the class with respect. Because helping professionals function in a multicultural world, this course will consider and explore cultural knowledge and sensitivity. In particular, we examine many forms or dimensions of clinical interviewing, including the intake interview, suicide assessment interviewing, and mental status examination. This course also briefly focuses on the application of interviewing skills to child, adolescent, and couple/family work. Teaching Methods will involve: Lectures/class demonstrations, role play\\Guest lectures/student presentations\\Video presentations\\Class discussion\\Experiential assignments

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction Sommers-Flanagan , Preface and Introduction
2 Foundations and Preparations Sommers-Flanagan ,Chapter 2
3 Basic Attending, Listening, and Action Skills Sommers-Flanagan ,Chapter 3
4 Directives: Questions and Action Skills Sommers-Flanagan ,Chapter 4
5 Evidence Based- Relationships & An Overview of the Interview Process Sommers-Flanagan ,Chapter 5 &6
6 Intake Interviewing and Report Writing Sommers-Flanagan ,Chapter 7
7 Mental Status Examination and Suicide Assessment Sommers-Flanagan ,Chapter 8 and 9
8 Midterm Midterm
9 Diagnosis and Treatment Planning Sommers-Flanagan ,Chapter 10
10 Interviewing in a Diverse World, Challenging Clients and Demanding Situations Sommers-Flanagan ,Chapter 11 and 12
11 Interviewing and Working with Young Clients Sommers-Flanagan ,Chapter 13
12 Principles and Tips for Working with Couples and Families Sommers-Flanagan ,Chapter 14
13 Interviewing in Online and Other non-FtF environments Sommers-Flanagan ,Chapter 15
14 Catch up
15 Guests and Practice
16 Guests and Practice

 

Dersin Kitabı

Clinical Interviewing, 5th Edition
by John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan

Diğer Kaynaklar Power point sunumlar/Power point presentations Michael D. Reiter (2008). Therapeutic Interviewing. Essential Skills and Contexts of Counseling. Allyn and Bacon, USA.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
22
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest