PSY 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Adli Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 320
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı Türkiye’de adli psikoloji alanına ve psikoloji biliminin hukuki ve cezai adalet sistemleri dahilindeki uygulamalarına ilişkin genel bir bakış sağlamaktır. Adli psikoloji bilgisi ve pratiği, psikologların görev yaptığı hukuki bağlamlar, adli sistemin ülkemizdeki organizasyon biçimi ile adli psikologların adalet sistemi içindeki rol ve işlevleri ele alınacaktır. Alanın uygulamalı yönleri üzerinde özellikle durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adli psikoloji alanını ve psikolojinin hukuki sistem içerisindeki spesifik uygulama alanlarını tanımlayacaktır
  • Adli psikologların farklı hukuki konum ve bağlamlardaki rol ve sorumluluklarını kavrayacaktır
  • Suçu açıklayabilecek teoriler, sosyal ve gelişimsel sebepleri içerecek şekilde, suç davranışını ve çocuklarda suça sürüklenmeyi tanımlayacaktır.
  • Suça sürüklenen çocuklar ile görüşme ve Sosyal İnceleme Raporu hazırlama sürecini öğrenecektir.
  • Aile ve çiftler ile sulh imkanı, velayetin değerlendirilmesi, velayet değişikliği ve şahsi ilişki konularında görüşme yapma ve değerlendirme raporu hazırlama hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülmekte olan bireysel müdahale uygulamaları (SAMBA, HAYDE, YARDM) hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Tanımı Bu ders, psikoloji alanındaki araştırma ve teorinin yasal süreci nasıl bilgilendirdiğini göstererek, psikoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlar. Başlıklar, suç ve suçluluk, şiddet ve sindirme, cinsel istismar, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, düzeltici mekanizmalar, mahkemelerin işleyiş biçimi, çocuk tanıklardan ifade alma ve etik konuları içerir. Ayrıca, mahkemeler ve diğer adli yapılar için hazırlanan raporlar ele alınacaktır. Öğrencilere ilgili teori ve araştırmaların gerçek yaşam olayları ve pratiğine uygulanışı tanıtılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adli Psikolojiye Giriş ve Hukuk Sisteminin Gözden Geçirilmesi İlgili kanun ve yönetmelikler*
2 Çocuk Mahkemeleri ile Çalışma I İlgili kanun ve yönetmelikler*; Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı - Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı (2013). Türkiye’de Çocuklar için Adalet Projesi, Ankara: Unicef.; Mesleğe Yeni Başlayan Sosyal Çalışma Görevlilerine Yönelik Eğitim Programı (2015). Ankara: TC Adalet Bakanlığı.
3 Sosyal İnceleme Raporunun Esasları İlgili kanun ve yönetmelikler*; Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı - Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı (2013). Türkiye’de Çocuklar için Adalet Projesi, Ankara: Unicef.
4 Suça Sürüklenen Çocuk ile Görüşme İlgili kanun ve yönetmelikler*; Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı - Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı (2013). Türkiye’de Çocuklar için Adalet Projesi, Ankara: Unicef.
5 Ceza Mahkemeleri ile Çalışma İlgili kanun ve yönetmelikler*; Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı - Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı (2013). Türkiye’de Çocuklar için Adalet Projesi, Ankara: Unicef.
6 Suç Mağdurları ile Görüşme İlgili kanun ve yönetmelikler*; Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı - Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı (2013). Türkiye’de Çocuklar için Adalet Projesi, Ankara: Unicef.
7 Ödevlerin teslimi
8 Aile Mahkemeleri ile Çalışma İlgili kanun ve yönetmelikler*; Mesleğe Yeni Başlayan Sosyal Çalışma Görevlilerine Yönelik Eğitim Programı (2015). Ankara: TC Adalet Bakanlığı.; Stahl, P. M. (2014). Velayet Değerlendirmeleri – Basitten Karmaşık Konulara (G. Erden, İ.A. Dikmeer, Ç. Kudiaki, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
9 Aile Görüşmeleri ve Velayetin Değerlendirilmesi Stahl, P. M. (2014). Velayet Değerlendirmeleri – Basitten Karmaşık Konulara (G. Erden, İ.A. Dikmeer, Ç. Kudiaki, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
10 Aile Mahkemeleri için Rapor Yazımının Esasları Mesleğe Yeni Başlayan Sosyal Çalışma Görevlilerine Yönelik Eğitim Programı (2015). Ankara: TC Adalet Bakanlığı.
11 Denetimli Serbestlik Uygulamaları İlgili kanun ve yönetmelikler*
12 Denetimli Serbestlik Kapsamında Bireysel Müdahale Uygulamaları Miller, W.R. & Rollnick, S. (2009). Motivasyonel Görüşme – İnsanları Değişime Hazırlama. Ankara: HYB Basım Yayın.
13 Yetişkinler, Çocuk ve Gençler için Düzeltici Mekanizmalar İlgili kanun ve yönetmelikler* Ruhsal Sorunlara Bireysel Müdahale Uygulama Rehberi (2015). Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Tedavi Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi, Ankara: CFCU & TC Adalet Bakanlığı.
14 Ceza İnfaz Kurumlarında Bireysel Müdahale Uygulamaları İlgili kanun ve yönetmelikler* Ruhsal Sorunlara Bireysel Müdahale Uygulama Rehberi (2015). Ceza İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Tedavi Hizmetlerinin İyileştirilmesi Teknik Destek Projesi, Ankara: CFCU & TC Adalet Bakanlığı.
15 Proje Önerilerinin Teslimi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları. Ayrıca;* Çocuk Koruma Kanunu (5395); Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik; Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Ceza Muhakemesi Kanunu; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (4787); Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284); Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu (5402); Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Tüzük. Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi (2010). Ankara: Unicef. Çocuklara Kötü Muamelenin Önlenmesi: Harekete Geçilmesine ve Kanıt Derlenmesine Yönelik Bir Kılavuz (2006). Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği.Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması (2007). Ankara: Unicef. Durak, M., Demir, G., & Şenol, E. (2002). Adli psikologlar için etik ilkeler ve standartlar. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (50), 93 – 102.Hançerli, S., Sevinç, B., Gürer, C., & Öner, M.C. (2011). Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar. Ankara: SABEV. Mukayeseli Hukuk Açısından Ceza Sorumluluğu Yaşı ve Alternatif Yaptırımlar (2007). Ankara: Unicef. Uluğtekin, S., Kucur, D., Kırımsoy, Em. Çavdar, Y., & Yemiş, N. (2005). Gözetim Görevlileri Eğitim Programı. Ankara: Dostlar Dayanışma Derneği.
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü. Ayrıca; Attar, H. (2010). Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2008). Current Perspectives in Forensic Psychology and Criminal Behavior (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Bartol, C.R., & Bartol, A.M. (2012). Introduction to Forensic Psychology Research and Application (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Canter, D. (2011). Suç Psikolojisi. Ankara: İmge Kitabevi. Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology. England: John Wiley & Sons Ltd. Glasner, S. V. (2004). Motivation and Addiction: The role of incentive processes understanding and treating addictive disorders. In Cox, W.M. Klinger (Ed.), Handbook of Motivational Counseling. (pp. 29-47). England: John Wiley & Sons, Ltd. Ögel, K. (Ed.) (2007). Riskli Davranışlar Gösteren Çocuk ve Ergenler – Alanda Çalışanlar için Bilgiler. İstanbul: YENİDEN Sağlık ve Eğitim Derneği. Polat, O. (2006). Aile İçi Cinsel Tecavüz – Ensest. İstanbul: Nokta Kitap. Polat, O. (2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1 – Tanımlar. Ankara: Seçkin Yay. Polat, O. (2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 – Önleme ve Rehabilitasyon. Ankara: Seçkin Yay. Topçu, S. (1997). Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı – Ensest ve Pedofili. Ankara: Doruk Yay.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest