PSY 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sistemler ve Kuramlar Yaklaşımıyla Psikoloji Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 416
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Psikanalitik teorinin ortaya çıkışı ve teorideki bugüne kadar olan gelişmeler ele alınacak. Psikanalitik perspektifin insan doğası, kişilik gelişimi ve psikopatoloji yaklaşımı başlangıcından bugüne nasıl değiştiği tartışılacak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Freud’un psikanalatik teoriyi nasıl geliştirdiğini.
  • Ego psikologlarının psikanalitik teoriyi nasıl etkilediğini.
  • Nesne ilişkiler Kuramcılarının hangi açıdan psikanalitik teoriyi eleştirdiğini.
  • Nesne ilişkiler kuramcılarının hangi açıdan psikanalitik teoriyi eleştirdiğini.
Tanımı Sigmun Freud 1890'lı yıllarda nasıl bir sosyokültürel ortamda hangi tip hastaları görerek teorisini geliştirmeye başladı. Daha sonra hangi sorunlarla karşılşınca teorisini daha geliştirdi. Ondan sonra gelen psikanaliz kuramcıları teoriyi nasıl modifiye etti, insana ve patolojiye yaklaşımları nasıl değişti. Ders içinde bu konular 1900-1990 yıları içinde kalan zaman diliminde incelenek.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sigmund Freud ve Klasik Psikoanalitik Gelenek Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
2 Sigmund Freud ve Klasik Psikoanalitik Gelenek Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
3 Sigmund Freud ve Klasik Psikoanalitik Gelenek Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
4 Ego Psikolojisi Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
5 Ego Psikolojisi Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
6 Ego Psikolojisi Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
7 Harry Stack Sullivan ve Kişilerarası Psikanaliz Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
8 Ara sınav
9 İngiliz Nesne İlişki Ekolü: W. R. D. Fairbairn Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
10 İngiliz Nesne İlişki Ekolü: D. W. Winnicott Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
11 İngiliz Nesne İlişki Ekolü: D. W. Winnicott Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
12 Wilfred Bion ve Çağdaş Kleinyen Düşünce Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
13 Kimlik ve Öz Psikolojileri: Heinz Kohut Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
14 Çağdaş Freudyan Revizyonistler: Otto Kernberg Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
15 Genel Değerlendirme Mitchel S. A. & Black M.J. (1996) Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanaltical Thought
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları

Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest