PSY 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nöropsikolojik Değerlendirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amaçları: (1) Öğrencilere nöropsikolojinin temel kavramlarını aktarmak; (2) Başlıca merkezi sinir sistemi ve beyin yapılarını tanıtmak; (3) Yüksek bilişsel işlevler ve ilişkili beyin yapıları hakkında bilgilendirmek; (4) Bu işlevleri değerlendiren testlerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanmasını aktarmak; (5) Bilişsel işlevleri etkileyen başlıca hastalıklar hakkında genel bilgi aktarımı yapmak;(6) Nöropsikolojik değerlendirme prensiplerini tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nöropsikolojinin temel kavramlarını tanıyabilecek;
  • Nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve hedeflerini öğrenecek;
  • Nöropsikolojik testlerin ilişkili olduğu bilişsel alanları açıklayabilecek;
  • Bazı temel nöropsikolojik testleri uygulayabilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek;
  • Belirli bir bilişsel soruna uygun nöropsikolojik test bataryasını seçebilecek;
  • Temel bazı hastalıklarda beliren bilişsel bozulmaları açıklayabilecek;
  • Nöropsikolojik değerlendirmenin etik ve yasal gerekliliklerini bilecektir.
Tanımı Bu ders, nöropsikolojinin üç önemli konusu (bilişsel işlevler ile beyin yapıları arasındaki ilişki, nöropsikolojik değerlendirmenin uygulanması ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki bilişsel bozulmaların özellikleri) hakkında bilgi kazandırmak üzere düzenlenmiştir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nöropsikoloji: Tarihi ve Gelişimi. Beaumont, J.G. (2008) Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press. (Selected sections: Chapter 1 The Discipline of Neuropsychology). Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 1 The Development of Neuropsychology)
2 Merkezi sinir sisteminin yapısı ve işleyişi; beyin yapıları ve gelişimi. Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 3 Organization of the Nervous System). Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 3 Neuroanatomy Primer: Structure and Function of the Human Nervous System.)
3 Kortikal organizasyon. Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 8 Organization of the Sensory Systems; Chapter 9 Organization of the Motor System; Chapter 10 Principles of Neocortical Function; Chapter 11 Cerebral Asymmetry)
4 Bilinç, uyarılma ve dikkat. Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 22 Attention, Mental Images, and Consciousness). Strauss, E. & Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006) A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. . Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 9 Attention). Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 6 Attention/Concentration: The Distractible Patient)
5 Emosyon. Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 20 Emotion). Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 11 Affect, Emotions and Mood)
6 Ara sınav
7 Bellek Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 18 Memory). Strauss, E. & Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006) A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. . Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 10 Memory). Grant, I. & Adams, K.E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 23 The Neuropsychology of Memory Dysfunction and Its Assessment). Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 8 Memory and Learning: The Forgetful Patient). Strauss, E. & Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006) A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. . Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 10 Memory)
8 Yürütücü işlevler Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 10 Frontal Lobe/Executive Functioning). Strauss, E. & Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006) A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. . Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 8 Executive Functions)
9 Dil becerileri Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 19 The Origins of Language). Beaumont, J.G. (2008) Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press. (Selected sections: Chapter 7 Language) . Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 7 Language Problems and Assessment: The Aphasic Patient)
10 Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda bilişsel profil: Şizofreni&Demans&Epilepsi. Grant, I. & Adams, K.E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 21 Clinical Neuropsychology of Schizophrenia; Chapter 8 The Neuropsychology of Dementia; Chapter 12 The Neuropsychology of Epilepsy). Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 27 Psychiatric and Related Disorders). Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 16 Language Problems and Epilepsy and Seizures; Chapter 14 Dementias and Mild Cognitive Impairment in Adults)
11 Nöropsikolojik değerlendirme prensipleri. Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 28 Neuropsychological Assessment). Grant, I. & Adams, K.E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 2 The Analytical Approach to Neuropsychological Assessment). Beaumont, J.G. (2008) Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press. (Selected sections: Chapter 15 Neuropsychological Practice). Schoenberg, M.R. & Scott, J.G. (2011) The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer. (Selected sections: Chapter 31 Psychometric Foundations for the Interpretation of Neuropsychological Test Results)
12 ÖĞRENCİ SUNUMLARI: Multiple sclerosis’in nöropsikolojisi – HIV’nin nöropsikolojik yönleri – Alkolizmin nörodavranışsal ilişkileri - İlaç kötüye kullanımının nöropsikolojik sonuçları. Grant, I. & Adams, K.E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press. (Selected sections: Chapter 13 The Neuropsychology of Multiple Sclerosis; Chapter 17 Neuropsychological Aspects of HIV Infection; Chapter The Neurobehavioral Correlates of Alcoholism; Chapter 19 Neuropsychological Consequences of Drug Abuse)
13 ÖĞRENCİ SUNUMLARI: Gelişimsel bozukluklar – İlaçların davranışlar üzerine etkisi – Bireysel farklılıklar: cinsiyet&el tercihi. Kolb, B. & Whishaw I.Q. (2007) Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers. (Selected sections: Chapter 24 Developmental Disorders; Chapter 6 The Influence of Drugs on Behaviors). Beaumont, J.G. (2008) Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press. (Selected sections: Chapter 14 Individual Differences: Gender and Handedness)
14 Dönemin gözden geçirilmesi.
15 Ödev teslimi
16 Final

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar Her yıl değişen ek makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest