PSY 423 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Motivasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 423
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders iş motivasyonu gibi gündelik hayatımızda çok önemli olan bir konuyu incelemektedir. İş motivasyonu araştırmaları, çalışanların neden çalışmak istediklerini konu edinir. Bu alanda yapılan birçok bilimsel araştırma motivasyonu etkileyen faktörlerin bilişsel, duygusal ve sosyal faktörler gibi çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu dersin amacı öğrencilere iş motivasyonu teorilerini tarihsel bir perspektiften tanıtmak ve bu teorilerin uygulamalarını tartışmaktır. Ders aynı zamanda iş tutulması olarak bilinen iş refahına ilişkin duygusal ve güdüsel durumu öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin ikinci kısmı iş tutulmasının tanımı, öncülleri ve sonuçları üzerinde yoğunlaşmaktadır ve iş tutulması olan çalışanların iş gücü için neden önemli olduğunu açıklamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Motivasyon teorilerini ve bu teoriler ışığında yapılan araştırmaları tarihsel bir perspektiften açıklayabilecek.
  • Hedef belirme teorisi, sosyo bilişsel teori gibi bilinçli hedeflere vurgu yapan teorileri öğrenecek.
  • Motivasyonlara ilişkin, içgüdüsel, içsel ve dışsal olarak betimlenen farklı görüşleri birbirinden temel fikirleri açısından ayırt edebilecektir.
  • Motivasyon teorilerinin uygulanabilirliğini öğrenebilecek
  • Kendi davranışlarında bir takım değişikler yapmak için gerekli stratejileri öğrenecek.
  • İşe bağlılık kavramını açıklayabilecek
  • Neden bazı çalışanların diğerlerinden daha fazla iş bağlılıklarının olduğunu açıklayabilecek
  • İş tutulumunun kurumlar üzerindeki etkisini öğrenecek
Tanımı Sizi psikoloji öğrenmeye güdüleyen nedir? Kariyerinizin ne olacağına nasıl ve neden karar verdiniz? Neden bazı çalışanlar diğerlerinden daha çok çalışırlar? Çalışanların iş motivasyonunu güdüleyen faktörler nelerdir? Daha çok para kazanacakları için mi daha çok çalışırlar? Yoksa çalışmak için içten gelen bir takım güdülere mi sahiptirler? Neden bazı çalışanlar diğerlerinden daha fazla enerjiye sahiptirler? İş tutulması yüksek olan çalışanlar diğerlerine göre daha mı üretici olurlar? Bu soruların yanıtları, motivasyon ve duygulara ilişkin çeşitli kuramlar temelinde bu derste tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Motivasyon araştırmalarının tarihi I Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
2 Motivasyon teorileri Bölüm I Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
3 Motivasyon teorileri Bölüm II Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
4 Motivasyon teorileri Bölüm III Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
5 Motivasyon Teorileri Hakkında Sunumlar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
6 Motivasyon Teorileri Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
7 Motivasyon Teorileri Hakkında Sunumlar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
8 İş Motivasyonu ile İlgili Tartışmalar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
9 Ara sınav
10 Çalışan Bağlılığı Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
11 Çalışan Bağlılığı ve İş Performansı Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
12 Çalışan Bağlılığı ve İş Performansı Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
13 Çalışan Bağlılığı Hakkında Sunumlar .Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Organizational Behavior, Journal of Applied Psychology

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
15
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest