TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Warning! This page is only available in Turkish.

Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
6                           
7                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
7                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir

Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabileceği şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade eder.

BilgiSosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanır.

Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlar.

Bilgiİnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

BilgiToplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

BilgiSosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt eder, karşılaştırma yapar, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade eder.

Bilgiİleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir

Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt eder, karşılaştırma yapar, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade eder.

BeceriAlanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

BeceriYazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

BeceriAlana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

BeceriKarar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir

Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

BeceriAlanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olur.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir

Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt eder, karşılaştırma yapar, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade eder.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Neyi nasıl öğreneceğini bilir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder

Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlar.

Yetkinlik(Öğrenme)Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme)Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır

Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araç gereç bilgisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

Yetkinlik(Alana Özgü)Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder

Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt eder, karşılaştırma yapar, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade eder.

Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Yetkinlik(Alana Özgü)Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir

Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir

Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.