PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Güncel başlık bulunamadı.
 • Güncel başlık bulunamadı.
 • Güncel başlık bulunamadı.

Bölüm Başkanı'ndan

Psikoloji, insanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemler kullanarak açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik temel bir bilim dalıdır. Günümüzde psikoloji, eğitim, sağlık, endüstri gibi çok çeşitli disiplinlerde geniş bir uygulama ve kullanım alanına sahiptir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün lisans eğitiminde, öğrencilere algı, öğrenme, bellek, bilişim ve kişilik gibi temel psikoloji konularını kazandırdıktan sonra, başta endüstriyel psikoloji olmak üzere, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, klinik psikoloji ve psikometri alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgiler sağlayabilecek bir eğitim programı temel alınmaktadır.

Programın amacı, psikolojinin farklı alanlarında öğrencilere yeni bilgiler sağlamak, öğrenilenleri günlük yaşamda uygulamaya sokmak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, deneysel çalışma ve alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler toplayıp bunları analiz edebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Psikoloji mezunları için, eğitim kurumlarında psikolojik rehberlik ve danışmanlık, ölçme-değerlendirme ve mesleğe yönlendirme gibi çalışma alanları vardır. Endüstri işletmelerinde personel seçimi, ergonometri, pazar araştırmaları ve eğitim seminerleri gibi konularda psikoloji mezunları çalışma olanağı bulmaktadır. Psikoloji mezunlarının diğer iş alanları arasında araştırma şirketleri, reklamcılık sektörü, halkla ilişkiler, insan kaynakları, çocuk yuvaları ve kreşler, çocuk mahkemeleri, ıslahevleri, ceza ve tutukevleri, huzurevleri, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlar, sağlık ocakları, spor kulüpleri, psikoteknik laboratuarlar gibi çok farklı seçenekler söz konusudur.

İnsanın olduğu her yerde psikoloji vardır. İnsanların davranışlarını, zihinsel ve duygusal yaşamlarını bilimsel yöntemlerle anlamak ve değerlendirmek, insanları daha üretken, daha mutlu ve yaşadığı dünyaya daha uyumlu hale getirmenin önde gelen koşullarıdır. Bu bakımdan, inceleme konusu insan olan psikolojinin, diğer bilim dalları arasında ayrıcalıklı ve önemli bir yeri vardır. İnsanı daha üretken, daha mutlu ve daha uyumlu olabileceği bir dünyada yaşatabilmek, psikolojiyi çok iyi öğrenmek ve uygulamakla olanaklıdır. Psikoloji bölümü, böyle bir görevi yerine getirme sorumluluğu ve bilinciyle eğitim programlarını düzenlemiştir.

Prof. Dr. Hakan Çetinkaya
Bölüm Başkanı


HABERLER

 • ÖZGECAN ASLAN
  10 MART 2015

  Değerli Öğrencilerim,
  Özgecan Aslan'ın hunharca katli hepimizi derinden etkiledi. Özgecan Aslan'ı anmak ve toplumda tırmanan kadına, çocuğa, hayvana, engelliye, güçsüze, zayıfa, azınlığa -kısaca ötekine yönelik öfke ve şiddeti konuşmak için 11 Mart Çarşamba günü, saat 15.30'da, sizleri konferans salonunda yapılacak toplantıya davet ediyorum. 
  Prof. Dr. Hakan Çetinkaya
  Bölüm Başkanı
  Metnin tamamını okumak için habere tıklayınız.
 • GÜVERCİNDE KOŞULLAMA ÇALIŞMASI
  15 HAZİRAN 2014

  Bölümümüz 3.sınıf öğrencilerinden Devrim Güleç ve Burcu Yıldırım'ın PSY 206 kodlu Öğrenme Psikolojisi dersi kapsamında tasarladıkları güvercin kafesinde güvercinde koşullu davranışı çalışmışlardır. Çalışmanın detaylı bilgisi için tıklayınız.
 • "GENÇ PSİKOLOGLAR" VE "PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ" ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
  14 NİSAN 2014

  TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ "GENÇ PSİKOLOGLAR" VE "PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ" ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ YARIŞMASI TPD İzmir Şubesi, Genç Psikologları ve Psikoloji Öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla, hazırlık sınıfı hariç, Türkiye’de lisans programlarına devam eden öğrenciler ve mesleğinde beş yılını tamamlamamış genç psikologlar için 2004’ten bu yana, araştırma yarışmaları düzenlemektedir.