Bizi takip edin
|
EN

Mezunlarımızın Durumu

Tüm okul çapında o sene mezun olan öğrencilerimize “Yeni Mezun Anketi” uygulanmaktadır. Bu anketten elde edilen veriler doğrultusunda program çıktıları gözden geçirilmekte ve belirlenen noktalar bölüm toplantılarında incelenmektedir.

Yeni mezun anketinin yanı sıra bölümümüz tarafından “İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Mezunlarının Durumu ve İstihdamı Anketi” gerçekleştirilmektedir.

İnternet üzerinde uygulanan anket ile mezunlarımıza kişisel bilgiler ve istihdama yönelik soruların sorulmasının yanı sıra, bölümümüz mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunlar ile bölümümüz programlarına ilişkin sorunlar sorulmakta ve belirtilen sorunlara ilişkin öneriler sunulup mezunlarımızdan değerlendirmeleri istenmektedir.

Örneğin “Öğrencilere sorunları araştırmacı bir yaklaşımla çözme becerisi yeterince kazandırılamamaktadır.” şeklinde belirtilen soruna, mezunlarımızın %71’i bu soruna katılmadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla bölümümüzde verilen psikoloji eğitimi ile öğrencilerimize gündelik yaşam ve akademik ortamda karşılaştıkları problemleri etkin bir şekilde çözme becerisi kazandırıldığı söylenebilir. “Fakültede yapılan yabancı dil eğitimi yeterli değildir.” şeklinde ifade edilen bir başka soruna ise yine yüksek bir oranda (% 84) katılmadıklarını belirtmişlerdir. Bilim dilinin İngilizce olması nedeniyle bölümümüzde psikoloji eğitimi yüzde yüz İngilizce verilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin, eğitimleri sırasında uluslararası literatüre hâkim olup bilimsel araştırmalarını rahatlıkla sürdürebildikleri gibi mezuniyetlerinden sonra da güncel gelişmeleri takip etme konusunda sıkıntı çekmedikleri anlaşılmaktadır.

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı ile yürüttüğümüz Türkiye’de Psikoloji Mezunlarının Durumu ve İstihdamı konulu araştırma projesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunları arasında %87’lik kısmın lisansüstü eğitimine devam eden ve/veya çalışan konumunda oldukları belirlenmiştir. Mezunlarımızın mezuniyetlerinden sonra iş bulma süreleri incelendiğinde, sonuçlar mezunlarımızın %61’inin mezuniyetlerini takip eden ilk 6 ay içerisinde, %16’sının ise 7-12. aylar arasında iş bulabildiklerini göstermiştir. Proje kapsamında elde edilen dikkat çekici bir bulguya göre mezunlarımız eğitimini aldıkları meslek alanında istihdam edilmektedirler. Mezunlarımızın yalnızca %3’ü meslek alanı dışında bulunurken %83’e varan bir oranda kendi meslek alanlarında ve %14 oranında meslekleriyle ilgili diğer alanlarda istihdam ediliyor olmaları programın öğretim amaçlarına olabildiğince yaklaşıldığının bir göstergesi olarak düşünülmelidir. Çalışan mezunların %78’i çalıştıkları alanda psikoloji eğitiminin zorunlu olduğunu; %16’sı ise farklı alanlardan gelen çalışanların hizmet içi eğitim almasının zorunlu olduğu alanlarda çalıştıklarını bildirmişlerdir.

Hazırlamış olduğumuz anketi dolduran mezunlarımızın %58’inin lisansüstü eğitimine devam ettiği belirlenmiştir. Lisansüstü eğitimine devam eden mezunlarımızın %96’sı “İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde aldığınız eğitim sizi yüksek lisans yapmaya yönlendirdi mi?” sorusuna olumlu yanıt vermiştir. Bu oran bölümümüzde verilen eğitimin mezun öğrencilerimizi bilimsel bilgi üretme ve akademik çalışmalar yürütme yönünde teşvik ettiğine işaret etmektedir.

Verilere göre lisansüstü eğitime devam eden mezunlarımızın %21’i eğitimini yurt dışında devam ettirmektedir. Mezunlarımızın lisansüstü eğitim için kabul aldığı bazı üniversiteler şunlardır:

 • University of Southampthon,
 • Ludwig Maximillian Univeristy Münih,
 • Kingston University,
 • Maastricht University,
 • Ruhr University,
 • Bremen University,
 • Lund University,
 • Georgia Insititute of Technology,
 • Anglia Ruskin University 

Bölümümüzde yürüttüğümüz bilim eğitimine ilişkin amaçlara ulaşıldığının kanıtları olarak da öğrencilerimizin ve mezunlarımızın çeşitli bilimsel proje yarışmalarında elde ettikleri başarılar verilebilir. Bunlardan birkaçı aşağıda sıralanmıştır:

 • 5. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi Sözlü Bildiri Yarışması İkinciliği, Emine Akman, Erkeklerin Çekiciliğinin ve Statüsününün Değerlendirilmesinde Hemisferik  Asimetri
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Sözlü Bildiri Yarışması Deneysel Kategorisi Birinciliği, Nurdan Çamuroğlu, Birsu Erkan, Helin Öner, Aysu Yavaş, Cansu Arslan, Bir Fil ve Bir de Fare Hayal Edin
 • 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Sözlü Bildiri Yarışması Evrimsel Kategorisi Birinciliği, Merve Akça, Nurdan Toprak, Kutlu Kağan Türkarslan, Haydi Avlanalım: Avlanma Öncüllemesi ile Tamamlanan Görev Sonucunda Kazanılan Yemeğin, Grup Sargınlığı Üzerindeki Etkisi
 • “Genç Psikologlar” ve “Psikoloji Öğrencileri” Araştırma Ödülleri Yarışması, Mezun Kategorisi İkinciliği, Ezgi Gür, Ilgım Hepdarcan ve Beste İçağası, Ayırt Edici Pavlovian Koşullama Aracılığıyla Edinilen Koşullu Korku Tepkilerinde Bloklama Etkilerinin İncelenmesi 
 • “Genç Psikologlar” ve “Psikoloji Öğrencileri” Araştırma Ödülleri Yarışması, Mezun Kategorisi Mansiyon, Büşra Kaya, Gözde Yıldız, Stigma, Aşırı Koruyuculuk, Epilepsiyi Açıklama ve Epilepsiye Bağlı Kaygı Arasındaki İlişkiler

Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.