Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 111 Temel Matematik 3 0 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
PSY 103 Psikolojide Niceliksel Yöntemler I 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 6
PSY 104 Psikolojide Niceliksel Yöntemler II 3 0 3 6
PSY 106 İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
PSY 201 Gelişim Psikolojisine Giriş I 3 0 3 5
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4
PSY 205 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 140 Sağlık Ekonomisine Giriş 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
PSY 202 Gelişim Psikolojisine Giriş II 3 0 3 5
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4
PSY 216 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
PSY 303 Algı Psikolojisi 3 0 3 6
PSY 305 Endüstriyel Psikoloji 3 2 3 7
PSY 307 Kişilik Kuramları 3 0 3 7
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
PSY 204 Klinik Psikoloji 3 0 3 6
PSY 206 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 7
PSY 405 Bilişsel Psikoloji 3 0 3 7
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
PSY 304 Psikopatoloji 3 0 3 6
ST 304 Staj (4 hafta) 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
PSY 432 Bağımsız Çalışma 1 2 2 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSY 100 Psikolojide Okuma ve Yazma 3 0 3 6
PSY 301 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberliğin İlkeleri 3 0 3 6
PSY 302 Psikometri 3 0 3 6
PSY 311 Klinik Gözlem ve Görüşme 3 0 3 6
PSY 312 Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları 3 0 3 6
PSY 313 Evrimsel Psikoloji 3 0 3 6
PSY 314 Sosyal Psikolojide Çağdaş Gelişmeler 3 0 3 6
PSY 316 İleri Fizyolojik Psikoloji 3 0 3 6
PSY 320 Adli Psikoloji 3 0 3 6
PSY 401 Psikolojide Ölçme Araçları Geliştirme 4 2 3 6
PSY 404 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 3 0 3 6
PSY 408 Sağlık Psikolojisi 3 0 3 6
PSY 409 Kültürler Arası Psikoloji 3 0 3 6
PSY 411 Psikolojinin Felsefi Temelleri 3 0 3 6
PSY 413 Psikoterapilere Giriş 3 0 3 6
PSY 414 Uygulamalı Psikolojik Testler 3 0 3 6
PSY 415 İnsan Cinselliği 3 0 3 6
PSY 416 Sistemler ve Kuramlar Yaklaşımıyla Psikoloji Tarihi 3 0 3 6
PSY 418 Dil ve Düşünce 3 0 3 6
PSY 420 Nöropsikolojik Değerlendirme 3 0 3 6
PSY 422 Trafik Psikolojisi 3 0 3 6
PSY 423 Motivasyon 3 0 3 6
PSY 424 Bireysel Farklılıklar 3 0 3 6
PSY 497 Psikolojide Araştırma Projesi Geliştirme 3 0 3 6
PSY 498 Psikolojide Araştırma Projesi Uygulama ve Raporlama 3 0 3 6
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Psikoloji Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 8 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.

Seçmeli dersler; 
      - 4 adet bölüm içi seçmeli derslerinden  (2 adedi 4. yıl Güz döneminde, 2 adedi 4. yıl Bahar döneminde)

      - 4 adet üniversite seçmeli derslerinden (1 adedi 2. yıl Güz döneminde, 1 adedi 2. yıl Bahar döneminde, 1 adedi 3. yıl Güz döneminde, 1 adedi 4. yıl Bahar döneminde) 

alınacaktır.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

-Psikoloji Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim Dersi) almakla yükümlüdür. GED derslerinden;
 

     - 1 adedi "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından (1 adedi sabit GED = PSY 106),
     - 1 adedi "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (1 adedi sabit GED = MATH 111),
     - 1 adedi "Sosyal Bilimler - A alanından alanından (1 adedi sabit GED = ECON 140), 
     - 2 adedi "Sosyal Bilimler - B alanından alanından (1 adedi sabit GED = PSY 101), 
     - 3 adedi "Sosyal Bilimler - C alanından alanından,
     - 1 adedi "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından, 
     - 1 adedi "Inovasyon ve Girişimcilik" alanından
alınacaktır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı