Bizi takip edin
|
EN

Programın Amacı

Psikoloji lisans programının amacı, psikolojinin temel ilke ve kuramlarına hâkim, bilimsel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, eleştirel, özerk ve yaratıcı düşünebilen, bireysel ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir. Böyle bir amacı gerçekleştirme sorumluluğu ve bilinciyle yetiştirilen Psikoloji lisans programı mezunlarımız:

1. Psikolojinin Deneysel, Klinik, Gelişim, Sosyal ve Endüstri/Örgüt gibi farklı alt alanlarında temel bilgiye sahiptir.

2. Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi yerel ve küresel düzeyde kullanma becerisine ve bu bilgiyi yaymak için gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.

3. Psikolojinin farklı alt alanlarının birbirlerine ve farklı disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgiye sahiptir.

4. Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçları ve uygulamalarına yönelik temel bilgiye ve uzmanlık gerektirmeyen uygulama becerilerine sahiptir.

5. Bilimsel yöntemin aşamalarını takip ederek bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapar ve çağdaş bilgisayar ve yazılım araçlarını kullanarak bulgularını raporlar.

6. Mesleki değerlere ve evrensel etik ilkelere uygun davranır.

7. İnsana, topluma ve ırk, etnik köken, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyoekonomik statü gibi özellik ve farklılıklara saygılıdır.

8. Psikoloji alanında edindiği kuramsal bilgiyi anlama, yorumlama ve ilgili toplumsal sorunlara çözüm üretme aşamalarında yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.

9. Hem anadilini hem de en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanır.

Psikoloji lisans programı mezunlarımız sağlık, endüstri, eğitim, akademik, araştırma-geliştirme gibi birçok alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir.

Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.