Bizi takip edin
|
EN

PSY 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Trafik Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere trafik psikolojisi alanındaki konu, metot ve yaklaşımları tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Trafik psikolojisinin araştırma konuları ve metotları açıklayabileceklerdir.
  • Trafikteki insan davranışlarının altında yatan farklı motivasyon ve süreçleri karşılaştırabilecektir.
  • Sürücülerin bilişsel kabiliyetlerini aktarabileceklerdir.
  • Trafik güvenliğini artırabilmek için yol kullanıcı davranışlarının ne yönde ve nasıl değişebileceği konusunda çözümler sunabileceklerdir.
  • Sosyal kültürel perspektiflerin ve önleme stratejilerinin önemini açıklayabilecektir
Ders Tanımı Bu derste sürücü davranışları, psikoteknik değerlendirme, risk alma, sürücülerin rehabilitasyonu gibi trafik psikolojisi konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Trafik psikolojisine giriş Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 3-40
2 Araştırma metotları & Sürücü davranışı modelleri Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 41-87
3 Sürücü yeterlilikleri ve bireysel farkılılıklar: Görüş, görsel dikkat, görsel arama Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 137-189
4 Sürücü yeterlilikleri ve bireysel farklılıklar: Yaş etkileri Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 257-327
5 Psiko-teknik değerlendirme Amado, S., Koyuncu, M., & Kacaroglu, G. (2004). Evaluation of factors affecting safe driving: Demografic factors, experience, personality and psycho-technical evaluation.
6 Sürücülerin psikoteknik değerlendirmesi Amado, S., Koyuncu, M., & Kaça, G. (2015). Comparison of three systems for psychotechnical assessment used in Turkey. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 32, 78-90.
7 Sürücülük stili: Hız ve güvenlik Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 391-458
8 Sürücülük stili: Kişilik ve agresif sürücülük Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 459-513
9 Ara sınav
10 Sürücü noksanlıkları: Alkol ve sürüş, madde ve sürüş Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 391-513
11 Sürücü noksanlıkları: Yorgunluk, dikkat dağılması Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 711-797
12 Savunmasız yol kullanıcıları: Yayalar Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 861-927
13 Savunmasız yol kullanıcıları: Motorcular ve diğer iki-tekerli araç kullancıları Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 657-695
14 Kaza nedenleri ve analizi Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing Limited. ss. 1039-1084
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2. ed.). Emerald Publishing Limited.

ISBN: 978-1786352224

Önerilen Okumalar/Materyaller

Amado, S., Koyuncu, M., & Kacaroglu, G. (2004). Evaluation of factors affecting safe driving: Demographic factors, experience, personality and psycho-technical evaluation. Turkish Journal of Psychology. 19(53), 23-47.

Amado, S., Koyuncu, M., & Kaça, G. (2015). Comparison of three systems for psychotechnical assessment used in Turkey. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 32, 78-90.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
50
50
Final Sınavı
1
54
54
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

X
11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.