Bizi takip edin
|
EN

PSY 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Niceliksel Yöntemler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 103
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere dair temel bilgiyi öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojik istatistikte yer alan temel kavramları betimleyebilecektir.
  • Temel istatistiksel yöntemleri kavramsal ve sayısal olarak ifade edebilecektir.
  • Psikolojik veriye doğru bir biçimde uygun istatistiksel tekniği uygulayabilecektir.
  • Psikolojik verilerin analizinde elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlayabilecektir.
  • İstatistiksel analizleri ve sonuçları anlaşılır biçimde, hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Temel hipotez test etme ve psikolojik veri analizlerinin yürütülmesinin öğretilmesine ek olarak öğrencilere aşağıdaki istatistiksel testlere dair bilgi verilmektedir:korelasyon, regresyon, ki-kare testi. Öğrenciler bu testlerin temelinde yatan temel ögelerin yanı sıra bu testleri yürütülmesini elle hesaplayarak yapacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler bu testleri SPSS istatistik programında yürütmeyi öğreneceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin kısaca tanıtılması
2 Giriş Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 2; ss.31-60) Aron, A., Coups, E. J. & Aron, E. N. (2013). Statistics for Psychology (6. Basım). Boston, MA: Pearson (Bölüm 1; ss.1-33)
3 Frekans Dağılımları Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 2; ss.31-60) Aron, A., Coups, E. J. & Aron, E. N. (2013). Statistics for Psychology (6. Basım). Boston, MA: Pearson (Bölüm 1; ss.1-33)
4 Betimsel İstatistik Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 2; ss.31-60) Aron, A., Coups, E. J. & Aron, E. N. (2013). Statistics for Psychology (6. Basım). Boston, MA: Pearson (Bölüm 2; ss.34-67)
5 Normal dağılım Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 2; ss.31-60)
6 Hipotez Testi Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 2; ss.31-60)
7 Ara Sınav I
8 SPSS'e giriş Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 3; ss.61-86)
9 SPSS Ortamında Betimsel İstatistik Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 3; ss.61-86)
10 Korelasyon Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 3; ss.61-86)
11 Regresyon Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 6; ss.166-196)
12 Ara Sınav II
13 Ki-kare Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications (Bölüm 7; ss.197-263)
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd Edition). London: Sage Publications

ISBN-13: 978-1847879073

ISBN-10: 9781847879073

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aron, A., Coups, E. J. & Aron, E. N. (2013). Statistics for Psychology (6. Basım). Boston, MA: Pearson

ISBN-13: 978-0205258154

ISBN-10: 0205258158

Ders slaytları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

X
8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

X
11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.