Bizi takip edin
|
EN

PSY 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 205
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, araştırma planlama, uygulama ve sunum için gerekli temel teorik ve pratik bilgileri kazandırmaktır. Ders, öğrencilere bilimsel araştırma yapma deneyiminin kazandırılmasına odaklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel yöntemin ne olduğunu ifade edebilecektir.
  • Bilginin elde edilmesinde kullanılan bilimsel ve günlük yaklaşımların arasındaki farkı gösterebilecektir.
  • Bilimsel yöntemin amaçlarını açıklayabilecektir.
  • Psikoloji araştırmalarında etik sorunları tartışabilecektir.
  • Verilen bir araştırma konusuyla ilgili internet üzerinden veri tabanlarında literatür taraması yapabilecektir.
  • Psikolojide yer alan betimsel araştırma yöntemlerini listeleyebilecektir.
  • Betimsel araştırma yöntemlerini kendi geliştirdikleri hipotezleri test etmek üzere kullanabilecektir.
  • Bir araştırma raporu yazarken APA stilini etkili bir şekilde kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere bilimsel yöntemi, psikoloji araştırmalarında etik konularını, betimsel yöntemlerden gözlem ve anket araştırmalarını tanıtmak üzere planlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin kısaca tanıtılması
2 Giriş ve Psikoloji Bilimi Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 1-2; ss. 2-57)/ Uygulama: Araştırma Veritabanları
3 Bilimsel Yöntem ve Literatür Taraması Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 2; ss.27-57)/ Uygulama: Araştırma Raporu Türleri
4 Bilimsel Yöntem Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 2; ss. 27-57)
5 Psikoloji Araştırmalarında Etik Konular Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 3; ss. 58-87)
6 Uygulama: Görgül Araştırma Makalesi Okuma/ APA Formatında Referans Verme Shaughnessy, J. J.,Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 4; ss. 92-134). APA Manual - APA Uygulama 1: APA Formatında Metin içinde Referans Verme
7 Ara Sınav
8 Betimsel Yöntemler: Gözlem/ APA Formatında Referans Listesi Hazırlama Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 4; ss. 92-134). APA Manual - APA Uygulama 2: APA Formatında Referans Listesi Hazırlama
9 Betimsel Yöntemler: Alan Araştırması/ APA Formatında Tablo ve Grafik Hazırlama Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 5; ss. 135-176). Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2011). Methods in Behavioral Research. McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 7; ss. 137-163). APA Manual - APA Uygulama 3: APA Formatında Tablo ve Grafik Hazırlama
10 Ölçme Kavramları/ Proje: Literatür Taraması, Makale Okuması/ Betimsel Yöntemler: Alan Araştırması Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2011). Methods in Behavioral Research. McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 5; ss. 101-118)
11 APA Formatında Metin Düzenleme/ Betimsel Yöntemler: Alan Araştırması Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2011). Methods in Behavioral Research. McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 5; ss. 101-118). APA Manual - APA Uygulama 4: APA Formatında Metin Düzenleme
12 Proje: Projelerin Yöntem Bölümü (Örneklem, Ölçme Araçları) Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2011). Methods in Behavioral Research. McGraw-Hill Higher Education. (Bölüm 5; ss. 101-118)
13 Proje: Projelerin Önerilen Veri Analizi/ Araştırma Önerisi Sunumuna Hazırlık
14 Araştırma Önerisi Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister J. S. (2015). Research methods in psychology. (10th ed.). McGraw-Hill Higher Education. ISBN-13: 978-0077825362

Cozby, P. C., & Bates, S. C. (2018). Methods in behavioral research (13th ed.). McGraw-Hill Higher Education.

Önerilen Okumalar/Materyaller

American Psychological Association (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). doi.org/10.1037/0000165-000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
21
21
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

X
8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

X
9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.