Bizi takip edin
|
EN

PSY 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Okuma ve Yazma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 300
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin psikoloji eğitimleri sürecinde gereksinim duydukları okuma, yazma ve fikirlerini psikolojik kavramları doğru bir şekilde kullanarak, uygun aracılarla (örn. sözel, poster ve yazılı bildiri) ve APA stiline uygun olarak ifade etmeleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özgün araştırma fikirleri üzerinden literatür taraması yürütebilecektir.
  • Okudukları araştırma makalelerini tartışabilecektir.
  • APA stilinde temel metinler yazabilecektir.
  • Poster bildiri sunumu hazırlayabilecektir.
  • Sözel bildiri sunumu hazırlayabilecektir.
  • Özgün fikirlerini APA stiline uygun bir şekilde hazırladıkları araştırma önerisi yardımıyla tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin psikoloji eğitimleri sürecinde gereksinim duydukları okuma, yazma ve fikirlerini psikolojik kavramları doğru bir şekilde kullanarak, uygun aracılarla (örn. sözel, poster ve yazılı bildiri) ve APA stiline uygun olarak ifade etmeleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması üzerine düzenlenmiştir. Ders kapsamında öğrenciler, bir araştırma konusu seçecek, bu konu ile ilgili araştırma yürütecek ve APA stiline uygun, kapak sayfası, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve kaynakça bölümlerini içeren bir araştırma makalesi yazacaklardır. Öğrenciler yazdıkları araştırma makalesini dönem içinde hem sözel bildiri hem de poster bildiri formatında sunacaklardır. Bu derste öğrenciler, ofis programlarını (örn. Word, PowerPoint ya da Publisher) etkin bir biçimde kullanacak ve çalışmalarını sunabilmek için diğer grup üyeleriyle iş birliği içinde çalışacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı
2 Psikolojide Yazma – Fikirlerin Yürütülmesi – Kaynakların İncelenmesi Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 1, 2, ve 3; ss. 1-40)
3 Literatür Taraması Nasıl Yapılır? – Bir Araştırma Makalesi Nasıl Okunur ve Özetlenir? Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 4 ve 5; ss. 41-66)
4 Yazılı Metin Nasıl Düzenlenir? – Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir? - İstatistikler Ne İfade Eder? Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 6, 7, ve 8; ss. 67-106)
5 Yazılı Metin Hazırlama - Giriş Bölümü Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 9 ve 10; ss. 109-132)
6 Yöntem Bölümü Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 11; ss. 133-146)
7 Bulgular Bölümü Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 12; ss. 147-170)
8 Tartışma Bölümü Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 13; ss. 171-178)
9 Metin içi Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama – Son Dokunuşlar: Özet ve Detayların Biçimlendirilmesi Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 14 ve 15; ss. 179-214)
10 Poster Bildiri sunumu nasıl hazırlanır? Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 16; ss. 217-230)
11 Sözel Bildiri sunumu nasıl hazırlanır? Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. (Bölüm 17; ss. 231-242)
12 Poster Bildiri sunumları
13 Sözel Bildiri sunumları
14 Sözel Bildiri sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Beins, B. C., ve Beins, A. M. (2020). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (3rd ed.). Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1119722885 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
60
Proje
1
46
46
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

X
8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

X
9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.