Bizi takip edin
|
EN

PSY 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Algı Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 303
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, beş duyu organının sinir sistemi ile ilişkisi ve farklı algı fenomenlerinin bu beş duyu organı tarafından nasıl gerçekleştirildiğini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Duyu ve algı kavramlarını ayırt etmek ve duyu-algı çalışmalarında kullanılan yukarıdan-aşağıya ile aşağıdan-yukarıya yaklaşımlarının farklılıklarını tartışabileceklerdir.
  • Psikofizik, mutlak eşik ve fark eşiği arasındaki ilişkiyi tanımlayabileceklerdir.
  • Duyu ve algı çalışmalarına ilişkin sabit uyaranlar, limit metodu ve sinyal belirleme kuramını karşılaştırıp, ve bu farklılıkları inceleyebileceklerdir.
  • Duyu ve algı çalışmalarına ilişkin sabit uyaranlar, limit metodu ve sinyal belirleme kuramını karşılaştırıp, ve bu farklılıkları inceleyebileceklerdir.
  • Farklı duyu organlarının uyaranları işlemedeki bireysel rollerini ve beyine kadar geçtiği süreçleri ayırt edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Bu araştırma alanındaki tarihsel eğilim nedeniyle, daha çok görsel algı sistemleri ve prensipleri üzerinde durulacak fakat bütün duyu organları detaylı olarak çalışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Duyum ve algıya yönelik teorik yaklaşımlar Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 1 & 2 , ss.3-49
2 Algı çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 1 & 2,ss. 3-49
3 Görsel sistem Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 5, ss.125-149
4 Renk Algısı Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 9, ss.195-227.
5 Görsel örüntü algısı Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 10,ss. 227-259.
6 Görsel Dikkat ve Hareket Algısı Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 8, ss.171-195.
7 Ara sınav
8 İşitsel Algı I Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 11, ss.259-289.
9 İşitsel Algı II Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 12, ss.289-317.
10 Tat Algısı Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 15, ss.361-384.
11 Koku Algısı Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning Bölüm 15. ss.361-384
12 Dokunma Algısı I Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 14. ss.337-361.
13 Dokunma Algısı II Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Cengage Learning. Bölüm 14.ss.337-361.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Goldstein, E. (2016). Sensation and perception (10th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning,

ISBN-13: 978-1305580299

ISBN-10: 130558029X

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.