Bizi takip edin
|
EN

PSY 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Evrimsel Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 321
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı insan psikolojisinin anlaşılmasında evrimsel psikolojinin oynadığı önemli rolü ortaya koymaktır. Ek olarak, EP dersi ile ayrıntılı bir kuramsal ve görgül bakış derinliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan davranışı ve ürünleri hakkında evrimsel bir açıklama biçimine sahip olacaklardır.
  • İnsan davranışını anlamamızda evrimsel psikolojinin ne şekillerde yardımcı olabileceğine dair örnekler verebilecektir.
  • Adaptasyonist bir bakış açısının insan psikolojisinin anlaşılmasına nasıl katkılarda bulunabildiğini betimleyebilecektir.
  • Karşılaştırmalı metodolojinin önemini tartışabilecektir.
  • Geleneksel ve evrimsel psikoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Evrimsel psikoloji, psikolojinin bir alt alanı olmaktan ziyade, genel olarak psikoloji hakkında farklı bir düşünme biçimidir. Geleneksel psikoloji oldukça canlı ve zengin bir alan olmakla beraber, “zihinsel desenleme”ye ilişkin olarak kapsayıcı bir kurama sahip olmaması bakımından sıklıkla eleştirilmektedir. Evrimsel psikolojik yaklaşım işte bu eksikliği giderme çabasında bir yaklaşımdır. Ek olarak, geleneksel psikolojinin algı, düşünme, öğrenme, motivasyon, sosyal davranış gibi alanlarında ortaya koyduğu sağlam bilgi birikimi evrimsel perspektiften ele alındığında daha anlamlı hale gelmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Evrimsel Psikolojiyi Doğuran Bilimsel Hareketler Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 1, ss.2-32)
2 Evrimsel Psikoloji Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 2, ss.33-66)
3 Doğanın Saldırgan Güçleriyle Mücadele Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 3, ss.68-99)
4 Kadınların Uzun Süreli Çiftleşme Stratejileri Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 4, ss.102-132)
5 Erkeklerin Uzun Süreli Çiftleşme Stratejileri Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 5, ss.133-162)
6 Ara sınav I
7 Kısa Süreli Seksüel Stratejiler Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 6, ss.163-191)
8 Ebeveynlik Problemleri Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 7, ss.194-224)
9 Akrabalık Problemleri Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 8, ss.225-253)
10 İşbirlikçi İttifak Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 9, ss.256-284)
11 Saldırganlık ve Mücadele Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 10, ss.285-314)
12 Ara sınav II
13 Cinsiyetler Arası Anlaşmazlık Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 11, ss.315-347)
14 Statü, Prestij ve Sosyal Baskınlık Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 12, ss.348-376)
15 Birleşmiş Evrimsel Psikolojiye Doğru Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge. (Bölüm 14, ss.378-420)
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Buss, D., M. (2016). Evolutionary psychology: The new science of the mind (5. Basım). New York, NY: Routledge.

ISBN: 978-0-205-99212-6

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
27
54
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

X
6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.