Bizi takip edin
|
EN

PSY 327 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bireysel Farklılıklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 327
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı bireysel farklılıklar ve sosyal faktörlerin insan davranışına olan etkilerini incelemektir. Bu ders bireysel farklılıkları, kişilerarası, duygusal, bilişsel, motivasyonel ve benlikle ilgili eğilimler üzerinden inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Durum-kişilik tartışmasını, içinde bulunulan durumun kişiliği nasıl etkileyebileceğini tartışabilecektir.
  • Bireysel farklılıkların durumsal faktörler ile etkileşime geçerek insanın sosyal davranışını nasıl şekillendirdiğini açıklayabilecektir.
  • Kişilik özelliklerinin bireylerin duygu, eylem, düşünce ve amaçlarını nasıl etkilediğini açıklayabilecektir.
  • Bağlanma stilleri ve cinsiyet kimliği gibi kişilerarası eğilimleri; mutluluk, depresyon ve yalnızlık gibi duygusal eğilimleri; deneyime açıklık ve optimizm gibi bilişsel eğilimleri; sosyal istenirlik ve reddedilme duyarlığı gibi motivasyonel eğilimleri ve benlik-saygısı ve narsisizm gibi benlikle ilgili eğilimleri tanımlayabilecektir.
  • Kişilerarası, duygusal, bilişsel, motivasyonel ve benlikle ilgili eğilimlerin, kişilerarası ilişkiler, sosyal ilişkiler, sosyal roller, zihinsel temsiller ve zihinsel süreçlerle olan ilişkilerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, bireysel farklılıklar ile durumsal faktörler arasındaki etkileşimi özellikle kişilerarası, duygusal, bilişsel, motivasyonel ve benlikle ilgili eğilimler üzerinden incelemektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Giriş – Bireysel Farklılıklar ve Sosyal Davranışta Bireysel Farklılıkları Çalışma Yöntemleri Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 1 ve 2; ss. 3-26)
3 Kişilerarası Eğilimler – Bağlanma Stilleri Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 5; ss. 62-81)
4 Kişilerarası Eğilimler – Cinsiyet Kimliği Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 8; ss. 109-128)
5 Duygusal Eğilimler – Mutluluk Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 10; ss. 147-160)
6 Ara sınav
7 Duygusal Eğilimler – Depresyon Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 11; ss. 161-175)
8 Duygusal Eğilimler – Yalnızlık Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 15; ss. 227-240)
9 Bilişsel Eğilimler – Deneyime Açıklık Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 17; ss. 257-273)
10 Bilişsel Eğilimler – Optimizm Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 22; ss. 330-342)
11 Motivasyonel Eğilimler – Sosyal İstenirlik Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 30; ss. 441-454)
12 Motivasyonel Eğilimler – Reddedilme Duyarlığı Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 32; ss. 466-479)
13 Benlikle ilgili Eğilimler – Benlik-saygısı Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 36; ss. 527-546)
14 Benlikle ilgili Eğilimler – Narsisizm Leary, M.H. & Hoyle, R.H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior. New York: Guilford Press (Bölüm 37; ss. 547-560)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Leary, M. H., & Hoyle, R. H. (2009). Handbook of individual differences in social behavior (1st ed.). New York: Guilford Press.

ISBN: 978-1-59385-647-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
12
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
14
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
12
2
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
24
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

X
6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

X
11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.