Bizi takip edin
|
EN

PSY 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ergenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 330
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, ergen gelişiminin aile, okul, akran ve kültür bağlamında fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim boyutlarıyla anlaşılmasını sağlayacak temel bilginin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçişteki gelişimsel değişimleri ve değişim mekanizmalarını açıklayabilecektir.
  • Ergenlerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanları arasındaki bağlantıları tanımlayabilecektir.
  • Ergenlerin aile, okul, akran ve kültür bağlamlarındaki gelişimini tanımlayabilecektir.
  • Ergenlere özgü davranış, ihtiyaç, duygu ve inançları ileride çalışabileceği ergen popülasyonunu anlamada kullanabilecektir.
  • Günümüz ergenlerinin karşı karşıya olduğu sorunları açıklayabilecektir.
  • Film, kısa metrajlı film, dizi ve roman gibi eserleri ergen gelişimiyle ilgili daha ileri bir anlayış kazanmak amacıyla bir araç olarak kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, ergenlerin aile, okul, akran ve kültür bağlamındaki fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine ve gelişimsel problemlerine odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Ergenliğe tarihsel bakış açısı – Bugünün ergenleri – Gelişimin doğası – Ergen gelişim bilimi Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 1; ss. 1-45)
3 Erinlik, sağlık ve biyolojik kaynaklar Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 2; 46-82)
4 Beyin ve bilişsel gelişim Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 3; ss. 83-125)
5 Benlik, kimlik, duygu ve kişilik Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 4; ss. 126-160)
6 Ara Sınav
7 Cinsiyet Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 5; ss. 161-185)
8 Cinsellik Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 6; ss. 186-224)
9 Ahlaki gelişim, değerler ve din Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 7; ss. 225-252)
10 Aileler Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 8; ss. 253-293)
11 Akranlar, romantik ilişkiler ve yaşam tarzları Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 9; ss. 294-333)
12 Okul, başarı, iş ve kariyer Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 10 & 11; ss. 334-402)
13 Kültür Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 12; ss. 403-433)
14 Ergenlik ve beliren yetişkinlikte yaşanan problemler Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill. (Bölüm 13; ss. 434-470)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th Edition). New York, NY: McGraw Hill.

ISBN:978-1-260-05878-9

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders Slaytları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
3
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

X
11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.