Bizi takip edin
|
EN

PSY 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 332
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik psikoloji alanının tarihsel gelişiminin anlatılması, bu alanındaki temel kuramların tanıtılması, bu kuramların ve temel sayıtlılarının, anormal davranışı ve kişiliği açıklama biçimlerinin, tanı koyma ve klinik müdahale yöntemlerinin ana hatlarıyla ele alınmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Klinik psikoloji alanının akademik ve uygulama alanlarında tarihsel gelişimini ve dönüm noktalarını açıklayabilecektir.
  • Akıl sağlığıyla ilgili alanda çalışan profesyonelleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlayabilecektir.
  • Bir akademik ve uygulama alanı olarak klinik psikolojinin temel kuramlarını açıklayabilecektir.
  • Klinik psikolojinin temel kuramlara göre klinik değerlendirme, klinik gözlem ve görüşme, ve test etme tekniklerini karşılaştırabilecektir.
  • Kuramların temel sayıtlılarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini psikopatolojinin ve kişiliğin açıklanması çerçevesinde karşılaştırabilecektir.
  • Kuramların temel sayıtlılarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanı ve klinik müdahale çerçevesinde tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Klinik psikolojinin tarihçesi, değerlendirme, gözlem ve test uygulama, klinik müdahale yöntemleri ve klinik psikolojinin yakın ilişki içinde olduğu diğer alanlarla ilişkileri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klinik psikoloji nedir? Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 1.ss.1-18
2 Klinik psikolojinin geçmişi ve bugünü Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 2. ss.22-46
3 Klinik değerlendirmenin temel özellikleri Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 3.ss.49-77
4 Klinik psikolojide görüşme ve gözlem Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 4.ss. 82-110
5 Klinik psikolojide test etme Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 5.ss.116-151
6 Klinik müdahalelerin temel özellikleri Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 6.ss. 151-171
7 Psikodinamik ve Hümanistik Psikoterapiler Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 7.ss. 176-204
8 Ara sınav
9 Davranışçı ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 8.ss. 208-232
10 Alternatif Klinik Müdahaleler Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 9.ss.236-257
11 Klinik Müdahalelerde Araştırma Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 10.ss.263-279
12 Klinik Çocuk Psikolojisi Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 11.ss.284-308
13 Adli Psikoloji Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.Bölüm 14.ss.359-378
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Kramer, G. P., Bernstein, D. A., & Phares, V. (2019). Introduction to clinical psychology. (8th Edition) Cambridge University Press.

ISBN-13: 978-0205871858

ISBN-10: 0205871852

Önerilen Okumalar/Materyaller

Power point sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
44
44
Final Sınavı
1
60
60
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.