Bizi takip edin
|
EN

PSY 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 404
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çocuk ve ergen tanımlarının tarihsel gelişim süreçlerini ve dönüm noktalarını açıklayabilecektir.
  • Çocuk ve ergenlerin sık olarak yaşadıkları psikopatolojileri tanımlayabilecektir.
  • Psikopatolojileri açıklamak için farklı bakış açılarını (biyolojik, aile, sosyal, bireysel) karşılaştırabilecektir.
  • Çocuk ve ergen psikopatolojilerinin farklı bakış açılarından (biyolojik tedaviler, aile ve bireysel terapiler, sosyal değişim ve koruma programları, özel eğitim programları) nasıl tedavi edildiğini açıklayabilecektir.
  • Psikolojik bozuklukların semptomlarını tanımlayabilecektir.
  • Sosyal kültürel perspektiflerin ve önleme stratejilerinin önemini ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve giriş
2 Teorik perspektif Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 2. ss. 3-27
3 Risk, koruyucu faktörler, kültürel konular, etik konular Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 3. ss. 67-155
4 Zihinsel bozukluk (Zihinsel Gelişim Bozukluğu) Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 6. ss. 203-241
5 Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 7. ss. 241-269
6 Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 8. ss. 269-315
7 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 9. ss. 315-357
8 Anksiyete Bozuklukları ve Obsesif Kompulsif ve ilgili bozukluklar Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 10. ss. 369-415
9 Ara sınav
10 Duygu Durum Bozuklukları: Depresyon, Bipolar Bozukluk, İntihar (ve intihar eğilimi olmayan kendine zarar verme) ve İntihar Önleme Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 11. ss. 415-463
11 Davranışsal Bozukluklar ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 12. ss. 463-505
12 Yeme ve Beslenme Bozuklukları Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 13. ss. 505-541
13 Maddeyle ilişkili Bozukluklar Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 14. ss. 541-575
14 Stres, Tramva ile ilgili Bozukluklar ve çocuğa kötü muamele Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective. 2th Edition. New York: Routledge. Bölüm 15. ss. 575-617
15 Vaka örnekleri ve dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
Wilmhurst, L. (2017). Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental Perspective (2nd ed.). New York: Routledge
 
ISBN: 1317336585
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.