Bizi takip edin
|
EN

PSY 409 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürler Arası Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 409
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı kültürün psikolojinin çeşitli alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanında etkilerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kültür, etnisite, cinsiyet gibi faktörlerin kişilik, duygu, zeka, ve psikolojik problemlerin deneyimlenmesi ve ifade edilmesini nasıl etkilediği incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültürel psikoloji ve kültürler arası psikolojiyi tanımlayabilecektir.
  • Psikoloji alanında kültürler arası farklılıkları açıklayabilecektir.
  • Etnosentrik düşünce, düşünce hataları ve kalıp yargıları tanımlayabilecektir.
  • Kültüre özgü akıl hastalıklarını tanıyabilecektir.
  • Kültürlerarası psikolojinin araştırma yöntemlerini uygulayabilecektir.
  • Özel grupların (örn. göçmenler ve mülteciler) akıl sağlıklarıyla ilgili değişkenleri listeleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste kültürün psikolojinin çeşitli alt alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanındaki etkileri incelenmektedir. Dezavantajlı grupların yaşadıkları deneyimlerin aklı sağlığını nasıl etkilediği dönem içinde tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültürlerarası psikolojiyi anlamak Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 1; ss. 31-77
2 Kültürlerarası psikolojide kritik düşünme Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 2; ss. 78-145
3 Kültürlerarası psikolojinin metodolojisi Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 3; ss. 146-193
4 Biliş, seziş, algı ve bilinç durumları Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 4; ss. 194-239
5 Zeka Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 5; ss. 240-288
6 Duygu Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 6, ss. 289-331
7 Motivasyon ve davranış Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 7; ss. 332-372
8 İnsan gelişimi ve sosyalleşme Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 8; ss. 373-419
9 Psikolojik bozukluklar Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 9; ss. 420-471
10 Sosyal algı, sosyal biliş ve sosyal etkileşim Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 10; ss. 472-522
11 Kişilik ve Benlik Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 11; ss. 523-559
12 Uygulamalı sosyal psikoloji Shiraev, E. & Levy David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications. 6th Edition. Boston: Pearson Education. Bölüm 12; ss. 560-597
13 Sunum
14 Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Shiraev, E., & David (2016). Cross-cultural psychology: critical thinking and contemporary applications (6th ed.). Boston: Pearson Education.

ISBN: 978-1138668386

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kitayama, S., & Cohen, D. (2007). Handbook of cultural psychology. New York: Guilford Press.

Price, W. F., & Crapo, R. H. (2002). Cross cultural Perspectives. Canada: Thomson Learning.

Rack, P. (2002). Race, Culture, and Mental Disorder. Tavistock Publications Limited.

Adler, L. L., & Gielen, U.P. (2001). Cross Cultural Topics in Psychology. Praeger Publishers.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
35
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
44
44
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.