Bizi takip edin
|
EN

PSY 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojik Danışma ve Rehberliğin İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, psikolojik danışmanlığın değerine ilişkin temel bir içgörü kazandırmak, danışmanlığın nasıl ve hangi durumlarda işlediğini öğretmek ve bu süreçte aktif olmak için gerekli bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir uzmanlık alanı olarak danışmanlığın kapsam ve bağlamına ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir.
  • Psikolojik danışmanlıkta geçerli olan temel yaklaşımları karşılaştırabilecektir.
  • Danışmanlıkta “kişisel süreçlerin” ve “terapötik ilişkinin” rolünü açıklayabilecektir.
  • Psikolojik danışmanlık sürecinin temel aşamalarını sıralayabilecektir.
  • Psikolojik danışmanlık sürecinde kullanılan becerileri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Ders temel olarak öğrencilere psikolojik danışma sürecini yönlendiren psikolojik süreçlerle ilgili bilgileri ve bu meslek alanına katkıda bulunan teorileri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bir Terapist Gibi Düşünmek Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 1; ss. 1-11
2 Etkili Danışmanlık Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 2; ss. 15-37
3 Dinlemek Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 3; ss. 39-57
4 Tepki Vermek Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 4; ss. 59-75
5 Danışmanlık Hedeflerini Belirleme Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 5; ss. 105-124
6 Danışanın Sorunlarını Değerlendirme Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 5; ss. 105-124
7 Ara sınav
8 Terapötik İlişki ve İttifak Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 6&7; ss. 125-172
9 Terapötik İlişki ve İttifak Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 6&7; ss. 125-172
10 Danışanın Bilişsel Şemalarını Değerlendirmek Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge.Bölüm 8&9; ss. 177-233
11 Danışanın Duygularını Değerlendirmek Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 10; ss. 235-261
12 Danışanın İkilemlerini Değerlendirmek Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge. Bölüm 12; ss. 289-348
13 Rol Oynama
14 Rol Oynama
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Mozdzierz, G. J., Peluso, P. R., & Lisiecki, J. (2014). Principles of counseling and psychotherapy: Learning the essential domains and nonlinear thinking of master practitioners. 2th Edition. Routledge.
 
ISBN: 978-0415704618
Önerilen Okumalar/Materyaller
Ders slaytları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
40
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
62
62
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.