Bizi takip edin
|
EN

PSY 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Psikolojik Testler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu testin amacı klinik nöropsikoloji alanında sık kullanılan, farklı teorik temelleri olan, çeşitli testlerin tanıtılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel değerlendirme araçlarını başlangıç düzeyinde tanıyabilecektir.
  • Klinik nöropsikoloji alanında test ve değerlendirme kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Tarihsel olarak klinik nöropsikolojide değerlendirmenin nasıl geliştiğini tartışabilecektir.
  • Nöropsikolojik testlerin uygulama alanındaki tarihsel gelişim süreçleri ve dönüm noktalarını açıklayabilecektir.
  • Farklı teorik perspektiflerin geliştirdiği testleri teorik temelleri içerisinde karşılaştırabilecektir.
  • Nöropsikolojik testlerin avantaj ve dezavantajlarının kritik olarak sıralayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste klinik nöropsikoloji alanında ölçme ve değerlendirmenin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Derste bellek, dikkat, yürütücü işlevler, dil işlevleri gibi nöropsikolojik fonksiyonlar ve nöropsikopatolojiyi değerlendirmek üzere geliştirilmiş farklı testler, psikometrik özellikleri de ele alınarak anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nöropsikolojiye Giriş Zillmer, E. A., Spiers, M. V., & Culbertson, W. C. (2007). Principles of Neuropsychology (2nd ed.). Belmont, USA: Wadsworth Publishing (Bölüm 1: A History of Neuropsychology; ss. 3-31 & Bölüm 2: Methods of Investigating Brain; ss. 32-61) Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York, USA: Oxford University Press (Bölüm 1: Basic Concepts; ss. 56-103)
2 Nöropsikolojik değerlendirmenin içeriği Zillmer, E. A., Spiers, M. V., & Culbertson, W. C. (2007). Principles of Neuropsychology (2nd ed.). Belmont, USA: Wadsworth Publishing (Bölüm 3: Neuropsychological Assessment and Diagnosis; ss. 62-90). Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York, USA: Oxford University Press (Bölüm 1: The Practice of Neuropsychological Assessment; ss. 35-55 & Bölüm 2: Basic Concepts; ss. 56-103)
3 Nöropsikolojik değerlendirmede öykü alma, test seçimi, uygulama ve rapor yazımı Zillmer, E. A., Spiers, M. V., & Culbertson, W. C. (2007). Principles of Neuropsychology (2nd ed.). Belmont, USA: Wadsworth Publishing (Bölüm 3: Neuropsychological Assessment and Diagnosis; ss. 62-90). Strauss, E., Sherman, E. M., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary (3rd ed.). Oxford University Press (Bölüm 3: History Taking; ss. 55-74 & Bölüm 4: Test Selection, Test Administration, and Preparation of the Patient; ss. 75-85 & Bölüm 5: Report Writing and Feedback Sessions; ss. 86-97). Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York, USA: Oxford University Press (Bölüm 5: The Neuropsychological Examination-Procedures; ss. 245-317 & Bölüm 6: The Neuropsychological Examination-Interpretations; ss. 318-358)
4 Ara sınav
5 Nöropsikolojik Testler – Bellek, Yürütücü İşlevler, Dikkat ve Dil İşlevleri Zillmer, E. A., Spiers, M. V., & Culbertson, W. C. (2007). Principles of Neuropsychology (2nd ed.). Belmont, USA: Wadsworth Publishing (Bölüm 3: Neuropsychological Assessment and Diagnosis; ss. 62-90). Strauss, E., Sherman, E. M., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary (3rd ed.). Oxford University Press (Bölüm 8: Executive Functions; ss. 401-545 & Bölüm 9: Attention; ss: 546-677 & Bölüm 10: Memory; ss. 678-890 & Bölüm 11: Language Tests; ss. 891-962). Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological Assessment (5th ed.). New York, USA: Oxford University Press (Bölüm 9: Orientation and Attention; ss. 774-819 & Bölüm 11: Memory I Tests; ss. 894-996 & Bölüm 12: Memory II Tests; ss. 998-1263 & Bölüm 13: Verbal Functions and Language Skills; ss. 1036-1083 & Bölüm 16: Executive Functions; ss. 1265-1349)
6 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
7 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
8 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
9 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
10 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
11 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
12 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
13 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
14 Sınıf İçi Uygulama - Nöropsikolojik Testler
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Loring, D. W., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological assessment (4th ed.). Oxford University Press.

ISBN: 9780195395525
 
Strauss, E., Sherman, E. M., & Spreen, O. (2006). A compendium of Neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary (3rd ed.). Oxford University Press.
 
ISBN: 9780195159578
 
Zillmer, E., Spiers, M., & Culbertson, W. C. (2008). Principles of neuropsychology (2nd ed.). Wadsworth.
 
ISBN: 9780495003762
Önerilen Okumalar/Materyaller

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları BİLNOT-Yetişkin (2. Basım). Eğitim Yayınevi

ISBN: 9786055176259

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
35
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
5
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
1
40
40
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

X
6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.