Bizi takip edin
|
EN

PSY 415 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Cinselliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 415
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere insan cinselliğine ilişkin güncel bilgiler sağlayarak, öğrencilerin kendileri ve çevreleri için cinsel açıdan sorumlu ve sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cinsel eğitime neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayabilecektir.
  • Kadın ve erkek üreme anatomisini karşılaştırabilecektir.
  • Hormonlar ve cinsel arzu arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir.
  • Cinsel yönelimin ne olduğunu tanımlayabilecektir.
  • Kadın ve erkekte görülebilecek farklı cinsel sorunları listeleyebilecektir.
  • Seksüel çeşitlilik ve parafilileri tanımlayabilecektir.
  • Cinsellik araştırmalarında kullanılan yöntemleri birbirleriyle kıyaslayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki, cinsiyet rolleri, çekicilik, aşk, yakın ilişkiler, cinsel iletişim, cinsel yönelim, hamilelik, doğum kontrolü, doğum öncesi gelişim, yaşam boyu cinsel davranış, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta atipik örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan cinselliği üzerine temel bakış açıları Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 1; ss. 61-103
2 Seksoloji Araştırmaları: Tarih, yöntem, etik Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 2; ss. 111-163
3 İnsan cinsel anatomisi Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 3; ss. 169-228
4 İnsan cinsel tepkisi: Uyarılma ve orgazmı anlamak Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 4; ss. 236-286
5 Toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 5; ss. 296-343
6 Ara sınav I
7 Cinsel yönelim Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 6; ss. 355-406
8 Çekimin kanunları Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 7; ss. 417-459
9 Cinsel davranış Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 9; ss. 537-587
10 Hayat boyu cinsel gelişim Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 10; ss. 597-636
11 Ara sınav II
12 Cinsel eğitim, doğum kontrolü ve hamilelik Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 11; ss. 642-686
13 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel pratikler Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons Bölüm 12; ss. 695-738
14 Cinsel işlev bozuklukları ve cinsel terapi Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality. John Wiley & Sons. Bölüm 13; ss. 745-794
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
Lehmiller, J. J. (2017). The psychology of human sexuality (2nd ed.). John Wiley & Sons.
 
ISBN: 978-111916470-8
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
44
44
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.