Bizi takip edin
|
EN

PSY 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nöropsikolojik Değerlendirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere nöropsikolojinin temel kavramlarını aktarmak; başlıca merkezi sinir sistemi ve beyin yapılarını tanıtmak, yüksek bilişsel işlevler ve ilişkili beyin yapıları hakkında bilgi vermek, bu işlevleri değerlendiren testlerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nöropsikolojinin temel kavramlarını tanıyabilecektir.
  • Temel bazı hastalıklarda beliren bilişsel bozulmaları ayırt edebilecektir.
  • Nöropsikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini ve hedeflerini tanımlayabilecektir.
  • Nöropsikolojik testlerin ilişkili olduğu bilişsel alanları açıklayabilecektir.
  • Nöropsikolojik değerlendirmenin etik ve yasal gerekliliklerini ifade edebileceklerdir.
  • Belirli bir bilişsel soruna uygun nöropsikolojik test bataryasını seçebilecektir.
  • Bazı temel nöropsikolojik testleri uygulayabilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, bilişsel işlevler ile beyin yapıları arasındaki ilişkileri, nöropsikiyatrik hastalıklardaki bilişsel bozulmaların özelliklerini ve nöropsikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi ile içeren konuları kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nöropsikoloji: Tarihi ve Gelişimi Beaumont, J. G. (2008). Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press (Bölüm 1: The Discipline of Neuropsychology; ss. 3-22). Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed.). Worth Publishers (Bölüm 1: The Development of Neuropsychology; ss. 1-29)
2 Merkezi sinir sisteminin yapısı ve işleyişi; beyin yapıları ve gelişimi Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 3: Organization of the Nervous System; ss. 51-82. Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 3: Neuroanatomy Primer: Structure and Function of the Human Nervous System; ss. 59-127)
3 Kortikal organizasyon Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 8: Organization of the Sensory Systems; ss. 197-223 & Bölüm 9: Organization of the Motor System; ss. 223-245 & Bölüm 10: Principles of Neocortical Function; ss. 245-276 & Bölüm 11: Cerebral Asymmetry; ss. 276-309)
4 Bilinç, uyarılma ve dikkat Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 22: Attention, Mental Images, and Consciousness; ss. 622-655). Strauss, E. & Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. Oxford University Press (Bölüm 9: Attention; ss. 546-678). Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 6: Attention/Concentration: The Distractible Patient; ss. 149-159)
5 Emosyon Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 20: Emotion; ss. 557-590). Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 11: Affect, Emotions and Mood; ss. 249-267)
6 Ara sınav
7 Bellek Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 18: Memory; ss. 487-524). Strauss, E. & Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. Oxford University Press (Bölüm 10: Memory; ss. 678-891). Grant, I. & Adams, K. E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press (Bölüm 23: The Neuropsychology of Memory Dysfunction and Its Assessment; ss. 560-597). Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 8: Memory and Learning: The Forgetful Patient)
8 Yürütücü işlevler Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 10: Frontal Lobe/Executive Functioning; ss. 219-249). Strauss, E. & Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. Oxford University Press (Bölüm 8: Executive Functions; ss. 159-179)
9 Dil becerileri Kolb, B. & Whishaw, I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 19: The Origins of Language; ss. 524-557). Beaumont, J. G. (2008). Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press (Bölüm 7: Language; ss. 134-159). Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 7: Language Problems and Assessment: The Aphasic Patient)
10 Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda bilişsel profil: Şizofreni, Demans, Epilepsi Grant, I. & Adams, K. E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press (Bölüm 21: Clinical Neuropsychology of Schizophrenia; ss. 507-523 & Bölüm 8: The Neuropsychology of Dementia; ss. 159-199 & Bölüm 12: The Neuropsychology of Epilepsy; ss. 267-280). Kolb, B. & Whishaw, I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 27: Psychiatric and Related Disorders; ss. 775-805). Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 16: Language Problems and Epilepsy and Seizures; ss. 423-521 & Bölüm 14: Dementias and Mild Cognitive Impairment in Adults; ss. 357-405)
11 Nöropsikolojik değerlendirme prensipleri Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th ed). Worth Publishers (Bölüm 28: Neuropsychological Assessment; ss. 805-817). Grant, I. & Adams, K. E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press (Bölüm 2: The Analytical Approach to Neuropsychological Assessment; ss.25-42). Beaumont, J. G. (2008). Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press (Bölüm 15: Neuropsychological Practice; ss. 317-340). Schoenberg, M. R. & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer (Bölüm 31: Psychometric Foundations for the Interpretation of Neuropsychological Test Results; ss. 893-923)
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Kolb, B., & Whishaw I. Q. (2007). Fundamentals of Human Neuropsychology (6. ed.). Worth Publishers.

ISBN: 0716795868.

Beaumont, J. G. (2008). Introduction to Neuropsychology. The Guilford Press.

ISBN: 9781593850685.

Schoenberg, M. R., & Scott, J. G. (2011). The Little Black Book of Neuropsychology A Syndrome-Based Approach. Springer.

ISBN 978-0-387-76978-3.

Strauss, E., Sherman, E. M. S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. Oxford University Press.

ISBN: 978-0195159578.

Grant, I., & Adams, K. E. (2009). Neuropsychological Assessment of Neuropsychiatric and Neuromedical Disorders. Oxford University Press.

ISBN: 9780195378542.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
36
36
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.