Bizi takip edin
|
EN

PSY 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Motivasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 426
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, günümüzde en önemli kavramlarından olan iş motivasyonunu incelemek ve öğrencilere iş motivasyonu teorilerini tarihsel mercek ile tanıtmaktır. Ders ayrıca bu teorilerin uygulamalarını tartışmaktır. Bu derste ayrıca işle bütünleşmenin tanımı, öncülleri ve sonuçları açıklancaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Motivasyon teorilerini ve bu teoriler ışığında yapılan araştırmaları tarihsel bir perspektiften açıklayabilecektir.
  • Hedef belirleme teorisi, sosyol bilişsel teori gibi bilinçli hedeflere vurgu yapan teorileri listeleyebilecektir.
  • İçsel ve dışsal motivasyon kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Motivasyon kuramlarının uygulanabilirliğini tartışabilecektir.
  • Kendi davranışlarını değiştirme stratejilerini tanımlayabilecektir.
  • İşle bütünleşme kavramını açıklayabilecektir.
  • Neden bazı çalışanların işleriyle daha bütünleştiğini tartışabilecektir.
  • İşle bütünleşmiş çalışanların etkilerini listeleyebilecektir.
Ders Tanımı Sizi psikoloji hakkında daha çok şey öğrenme isteğine iten motivasyon nedir? Kariyerinizi nasıl seçiyorsunuz? Neden bazı çalışanlar diğerlerinden daha çok çalışıyor? Çalışanların motivasyonları arkasındaki güdüler nelerdir? İnsanlar daha çok kazanmak için mi çalışırlar yoksa çalışmak için içsel bir motivasyonları mı vardır? Neden bazı çalışanların daha çok enerjisi vardır? İşiyle bütünleşmiş çalışanlar diğerlerinden daha çok üretken midir? Bunlar bu dersin odaklandığı temel konulardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Motivasyon araştırmalarının tarihi I Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 1; ss. 3-14)
2 Motivasyon teorileri Bölüm I Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 3; ss. 29-58 & Bölüm 4; ss. 61-101 & Bölüm 6; ss. 131-141)
3 Motivasyon teorileri Bölüm II Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 3; ss. 29-58 & Bölüm 4; ss. 61-101 & Bölüm 6; ss. 131-141)
4 Motivasyon teorileri Bölüm III Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 3; ss. 29-58 & Bölüm 4; ss. 61-101 & Bölüm 6; ss. 131-141)
5 Motivasyon Teorileri hakkında Sunum
6 Motivasyon Teorileri Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 5; ss. 103-129)
7 Öğrenci sunumları
8 İş Motivasyonu ile İlgili Tartışmalar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 5; ss. 103-129)
9 Öğrenci sunumları
10 Pozitif Örgütsel Psikoloji ve Sunumlar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 12; ss. 281-303)
11 Pozitif Örgütsel Psikoloji ve Sunumlar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 12; ss. 281-303)
12 Pozitif Örgütsel Psikoloji ve Sunumlar Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 12; ss. 281-303)
13 Pozitif Örgütsel Psikoloji Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice. Washington DC: SAGE (Bölüm 12; ss. 281-303)
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Latham, G. P. (2012). Work Motivation: History, Theory, and Practice (2nd ed.). Washington DC: SAGE.

ISBN: 978-1412990936

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
32
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
32
32
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

X
9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.