Bizi takip edin
|
EN

PSY 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Klinik Gözlem ve Görüşme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 430
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı klinik gözlem ve görüşmede kuramları tanıtmak ve klinik değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinde gerekli olan gözlem ve görüşme becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı kuramlara dayalı olarak gözlem ve görüşme becerilerini açıklayabilecektir.
  • Etkin dinleme ve gözlemleme stratejileriniaçıklayabilecek ve uygulayabilecektir.
  • Danışan ile etkili bir iletişimin kurulabilmesi için gerekli olan süreci açıklayabilecektir.
  • Tanıya yönelik değerlendirme becerileri gösterebilecektir.
  • Danışanın kişisel öyküsünü alabilecektir.
  • Psikopatolojilere özgü soru sorma yöntemlerini karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Yardım aramaya yönlendiren sorunların doğasını anlama, danışanın olası tanısı hakkında bilgi edinme, danışan için uygun olacak tedaviye karar verme veya yönlendirme amacıyla kişiden ilgili bilgileri toplama amaçlarıyla yapılan gözlem ve görüşme süreciyle ilgili bilgiler aktarılacaktır. Öğrencilerin etkin dinleme ve gözlem yapma, ilişki kurma, tanıya özgü değerlendirmede bulunma, ve kişisel öykü alma becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öngörüşmeyi Başlatma ve Tanıtma Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 1
2 Temel Şikâyetin Belirlenmesi ve Serbest Konuşma Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 2
3 Danışan ile Etkili İlişki Kurabilme: Rapport Kavramı Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 3
4 Öngörüşmeyi Yönetme Stratejileri Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 4
5 Ara Sınav-I
6 Hastalığın Tarihçesini Sorgulama ve Doğru Bilgi Edinme Stratejileri Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 5 and 6
7 Duygular ile İlgili Konuşma Yöntemleri Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 7
8 Kişisel ve Sosyal Tarihçe Alma Yöntemleri Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 8
9 Öngörüşmede Hassas Konuların Konuşulması ve Görüşmenin Devamı Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 9-10
10 Ara Sınav-II
11 Ruhsal Durum Değerlendirmesi-I: Davranışsal Boyutun Ele Alınması, Ruhsal Durum Değerlendirmesi-II: Bilişsel Boyutun Ele Alınması Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 11 and 12
12 Öngörüşmede Klinik İşaretlerin ve Semptomların İncelenmesi Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 13
13 Görüşmeyi Sonlandırma Süreci Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 14
14 Zorlu Davranışlarla Baş Etme Morrison, J. (2016). The First Interview, Third Edition. The Guilford Press, New York. Bölüm 17
15 -
16 -

 

Ders Kitabı

Morrison, J. (2007). The First Interview (8th Edition). The Guilford Press.

ISBN-10: 1593856369

ISBN-13: 978-1593856366

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
46
46
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.