Bizi takip edin
|
EN

PSY 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 440
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Gösterip yaptırma
Gösteri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere psikodramatik ısınma, protagonist oyunu, grup oyunu teknikleri aracılığıyla empati, güven ilişkisi kurma, içgörü, farkındalık, spontanlık ve yaratıcılığın geliştirilmesi gibi grup görüşme becerilerinin kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Danışla güvenli ilişki kurma becelerilerini gösterebilecektir.
  • Etik ilkeleri uygulayabilecektir.
  • Spontanlık ve yaratıcılık becerilerini kullanabilecektir.
  • Empatik dinleme becerilerini uygulayabilecektir.
  • Farkındalık yaratma becerilerini gösterebilecektir.
  • Nesnel davranma becerilerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Ders danışma becerilerinin psikodrama yaşantı grubu deneyimi üzerinden gösterilmesinden oluşmaktadır. Öğrenciler, becerileri psikodrama tekniği aracılığıyla kazanmaya çalışacak ve gruba etkin katılımlarına bağlı olarak geri bildirim alacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ve psikodramaya giriş Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm1; ss. 1-14.
2 Temel Psikodrama Teknikleri: Ayna , Rol değişimi, Eşleme Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 3; ss. 29-47
3 Grup Çalışmalarında Etik Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 5; ss. 67-189
4 İlişki Kurma, Empati Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 6; ss. 67-189
5 Sosyal Atom Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition); ss. Bölüm 7; ss. 67-189
6 Grup Kohezyonu Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 8; ss. 67-189
7 Güven Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 9; ss. 67-189
8 Farkındalık ve İçgörü Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 10; ss. 67-189
9 Yargısız Dinleme Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
10 “Ben” Dili Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
11 Spontanlık Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
12 Yaratıcılık Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
13 Nesnel Davranma Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
14 Geribildirim Verme ve Kabul Etme Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
15 Ayrılma Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). Bölüm 11; ss. 67-189
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Karp, M., Holmes, P.& Tauvon, K.B. (2005) The Handbook of Psychodrama. Routledge: London and New York. (1st Edition). 

ISBN-13: 978-0415148467

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Klontz, B.T. (2004) Ethical Practice of Group Experiental Psychoterapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41, 172–179. DOI 10.1037/0033-3204.41.2.172.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
35
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
47
47
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.