Bizi takip edin
|
EN

PSY 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Fizyolojik Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 450
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile karmaşık beyin sistemleri ve davranış arasındaki ilişkileri, hücresel ve nörokimyasal düzeylerde incelenmesi amaçlanmıştır. Daha spesifik olarak, homeostasis, ödül sistemi ve motivasyon, duygular, öğrenme ve bağımlılık gibi konularla ilgili sistemlerin nöroanatomik bir incelemesi amaçlanmıştır. Ek olarak, Prefrontal korteks yapıları ile bu yapıların çalışma belleği ile ilişkisi incelenecektir. Son olarak dikkat sisteminden sorumlu nöral ağlar, beyin görüntüleme yöntemleri ve bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları bu ders kapsamında tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Davranışın biyopsikolojik nedenlerini tartışabilecektir.
  • Ödül, ceza, bağımlılık, motivasyon, öğrenme ve belleğe ilişkin nörokimyasal süreçleri inceleyebilecektir.
  • Nörotransmitter maddelerin etki mekanizmalarını listeleyebilecektir.
  • Nöroendokrinal sisteminin bireyin bilişsel süreçleri üzerindeki etkilerini tanımlayabilecektir.
  • İnsana özgü niteliklerin biyolojik yapılarla ilişkisini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere davranışın fizyolojik temelleri ile ilgili gelişmiş bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Tartışma konuları sinir sisteminin işlevi ve yapısından sorumlu bilişsel işlevleri moleküler, elektro-fizyolojik düzeyde incelemeyi içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel Sinirbilimlerine Giriş Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 1, ss.1-15.
2 Beyne Giriş Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 2, ss.15-31.
3 Elektrofizyolojik Beyin Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 3, ss.31-49.
4 Beyin Görüntüleme yöntemleri Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 4, ss.49-81.
5 Lezyonlu Beyin Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 5, ss.81-107.
6 Ara sınav
7 Dikkat Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 9, ss.195-231.
8 Hafıza Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 9, ss.195-231.
9 Yürütsel İşlevler Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 14, ss.345-373.
10 Yürütsel İşlevler II Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 14, ss.345-373.
11 Dil ve Beyin Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 12, ss.293-319.
12 Sosyal ve Duygusal Beyin Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 15, ss.373-407.
13 Bağımlılık Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press. Bölüm 15. ss.373-407.
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ward, J. (2015). The Student's Guide to Cognitive Neuroscience (3. Baskı). Psychology Press.

ISBN-10: 1848722710

ISBN-13: 978-1848722712

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
3
39
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
6
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
38
0
Final Sınavı
1
43
43
    Toplam
142

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

X
2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.