Bizi takip edin
|
EN

PSY 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Adli Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 460
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı adli psikoloji alanına ve psikoloji biliminin hukuki ve cezai adalet sistemleri dâhilindeki uygulamalarına ilişkin genel bir bakış sağlamaktır. Suç ve suç davranışı ile adli psikoloji bilgisi ve pratiği, adli psikologların adalet sistemi içindeki rol ve işlevleri ele alınacaktır. Alanın uygulamalı yönleri üzerinde özellikle durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adli psikoloji alanını ve psikolojinin hukuki sistem içerisindeki özellikli uygulama alanlarını tanımlayabilecektir.
  • Suçu açıklayabilecek teorileri, sosyal ve gelişimsel sebepleri içerecek şekilde suç davranışını ve çocuklarda suça sürüklenmeyi aktarabilecektir.
  • Suç davranışı ile zihinsel hastalıklar ve psikopatoloji arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.
  • Suçlu profili çıkartma hakkında bilgi sahibi olup, kısmen profilleme yapabilecektir.
  • Çoçuk ifadeleri nasıl alınmalıdır, suça karışan çocuklarla nasıl görüşme yapılmalıdır tanımlayabilecektir.
  • Riskli davranışlar nedir açıklayabilecek ve bu davranışları analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, psikoloji alanındaki araştırma ve teorinin yasal süreci nasıl bilgilendirdiğini göstererek, psikoloji ve hukuk arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlamak üzere planlanmıştır. Başlıklar; suç ve suçluluk, şiddet, sosyal risk faktörleri, suç mağdurları, düzeltici mekanizmalar, mahkemelerin işleyiş biçimi, çocuk tanıklardan ifade alma ve etik konularını içermektedir. Öğrencilere ilgili teori ve araştırmaların gerçek yaşam olayları ve pratiğine uygulanışı tanıtılacaktır ve uygulama yapmaları sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adli Psikolojiye Giriş Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 1-3; sf. 1-40) Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2016). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. (Bölüm 1; ss. 23-49)
2 Suç Davranışı Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 5; sf. 64-82) Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2016). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. (Bölüm 2-4; ss. 50-135)
3 Çocuk Suçlular Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 6; sf. 83-109) Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2016). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. (Bölüm 6; ss. 164-199)
4 Cinsel Suçlar Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 9-10; sf. 159-213) Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2016). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. (Bölüm 12-13; ss. 370-424)
5 Zihinsel Hastalıklar ve Suç Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 21; sf. 433-452) Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2016). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. (Bölüm 8; ss. 235-268)
6 Görgü Tanıklığı Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 13; ss. 267-292)
7 Ara Sınav
8 Görgü Tanığı ve mağdur olarak Çocuklar Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 20; ss. 408-432)
9 Kriter Bazlı İfade Analizi Amado, B. G., Arce, R., Fariña, F. (2015), Undeutsch hypothesis and criteria based content analysis: A meta-analytic review. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 7(1), 3-12.
10 Profillemeye Giriş Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 14-15; ss. 293-329)
11 Yalanı Yakalama Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 18-19; ss. 369-407)
12 Hatalı İddialar, Hatalı ve Doğru İtiraflar Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 16-17; ss. 330-368)
13 Risk Davranışı Tespiti Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology. 6th Edition, Pearson. (Bölüm 27; ss. 549-577)
14 Etik Karar Verme- Karar Verme Mekanizmaları APA Code of Ethics Klein, G. (2008). Naturalistic decision making. Human factors, 50(3), 456-460.
15 Proje Önerilerinin Teslimi ve Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Howitt, (2018). Introduction to Forensic and Criminal Psychology, 6th Edition, Pearson.

ISBN: 978-1-292-18716-7

Önerilen Okumalar/Materyaller

Amado, B. G., Arce, R., Fariña, F. (2015), Undeutsch hypothesis and criteria based content analysis: A meta-analytic review. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 7(1), 3-12. https://doi.org/10.1016/j.ejpal.2014.11.002

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct. Washington, DC. https://www.apa.org/ethics/code/ethics-code-2017.pdf

Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2016). Criminal Behavior: A Psychological Approach (11th ed.). Pearson. ISBN: 1-292-15771-2

Klein, G. (2008). Naturalistic decision making. Human factors, 50(3), 456-460. doi: 10.1518/001872008X288385.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
32
32
Final Sınavı
1
42
42
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

X
9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.