Bizi takip edin
|
EN

PSY 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dil ve Düşünce
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 470
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerin dil ve genel olarak zihinsel yaşantılar ve daha spesifik olarak psikolojik durumlar ile ilişkisi hakkında temel bir anlayış kazanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dil ve düşünce ilişkisinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Dil felsefesini açıklayabilecektir.
  • Dil ve düşüncenin bilişsel temellerini inceleyebilecektir.
  • Dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bir perspektifte tartışabilecektir.
  • Dil ve düşünceden sorumlu beyin bölgelerini belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı dil ve düşünce ilişkisini felsefe, dilbilim, bilişsel psikoloji ve sinirbilimleri açısından ele almaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil ve Düşünce Carruthers, P., & Boucher, J. (Eds.). (2011). Language and Thought Interdisciplinary Themes. Cambridge University Press (Bölüm 1: Introduction: Opening up options; ss. 1-19)
2 Dilin Kökeni / Dilin Tasarım Özellikleri Hockett, C. (1960). The Origin of Speech. Scientific American, 203, 88–111
3 Dil ile ilgili evrimsel bakış açısı Stein, J. F. (2003). Why did language develop? International Congress Series, 1254, 207-213
4 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Harris, R., & Taylor, T. T. (1997) Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition From Socrates to Saussure. Routledge, U.K. (Bölüm 13: Humboldt on Linguistic and Mental Diversity; ss. 169-182) Harris, R., & Taylor, T. T. (1997) Landmarks in Linguistic Thought I: The Western Tradition From Socrates to Saussure. Routledge, U.K. (Bölüm 16: Saussure on Language and Thought; ss. 207-221)
5 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Joseph, J. E., Love, N., & Taylor, T. T. (2001). Landmarks in Linguistic Thought II: Routledge, U.K. (Bölüm 4: Whorf on Language and Thought; ss. 43-57)
6 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Chomsky, N. (2002). New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge University Press. U.K. (Bölüm 1: New Horizons in the Study of Language; ss. 3-18)
7 Ara sınav
8 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Pinker, S. (2003). In S. Kirby & M. Christiansen (Eds.). Language evolution: States of the Art. New York, Oxford University Press (Bölüm 2: Language as an adaptation to the cognitive niche; ss. 16-37)
9 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Feldman, J. (2006). From Molecule to Metaphor. A Neural Theory of Language. The MIT Press: Massachusetts, London (Bölüm 15: Conceptual Systems; ss. 185-197 & Bölüm 16: Metaphors and Meaning; ss. 199-212)
10 Dil ve düşünce ile ilgili kuramlar Gallese, V., & Lakoff, G. (2005). The Brain's concepts: the role of the Sensory-motor system in conceptual knowledge. Cognitive Neuropsychology, 22, 455-479
11 Duygular ve düşünce Clore, G., L., & Huntsinger, J. R. (2007). How emotions inform judgment and regulate thought. Trends in Cognitive Science, 11(9), 393–399
12 Dil patolojileri ve düşünce Siegal, M., Varley, R., & Want, S. C. (2001). Mind over grammar: Reasoning in aphasia and development. Trends in Cognitive Sciences, 5(7), 296-301
13 İkidillilik ve düşünce Pavlenko, A. (2012). Thinking and Speaking in Two Languages. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 15(3), 383-387
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
Carruthers, P., & Boucher, J. (2011). Introduction:Opening up options. Language and Thought.
ISBN: 9780511825095
 
Chomsky, N. (2002). New horizons in the study of language and mind (1st ed.). Cambridge University Press.
ISBN: 9780521658225
 
Feldman. J. (2006). From molecule to metaphor: A neural theory of language (1st ed.). MIT Press. 
ISBN: 9780262562355
 
Harris, R., & Taylor, T. (2005). Landmarks in linguistic thought volume I: The western tradition from Socrates to saussure. Routledge.
ISBN: 9780415153621
 
Pinker, S. (2003). In S. Kirby & M. Christiansen (Eds.), Language evolution: States of the art. Oxford University Press.
ISBN: 978019924483
 
Joseph, J. E., Love, N., & Taylor, T. J. (2001). Landmarks in linguistic thought II: The western tradition in the twentieth century.
ISBN: 9780415153621
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
46
46
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

X
10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.