Bizi takip edin
|
EN

PSY 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların aktarılmasını hedeflemektedir. Sağlık psikoloji alanında yapılan araştırmalar ile sağlığı tehdit eden davranışlar (sigara içme, kötü beslenme, fazla alkol tüketimi gibi), stresin hastalık üstündeki etkileri, kronik hastalıklara uyum sağlama yolları ve ölümcül hastalıklarla başa çıkma yolları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık ve hastalığın psikososyal temellerini tanımlayabilecektir.
  • Hastalık ile ilgili vücut sistemlerini tanımlayabilecektir.
  • Sağlık davranışlarını etkileyen faktörleri ve davranış değiştirme metotlarını açıklayabilecektir.
  • Stres ve hastalık arasındaki ilişkiye dair kanıtlanmış bulguları tartışabilecektir.
  • Ağrının insan psikolojisi üstündeki etkilerini, farklı ağrı teorilerini ve ağrıyla başa çıkma yöntemlerini karşılaştırabilecektir.
  • Sigara içme, aşırı alkol tüketimi ve uyku düzensizliği gibi sağlığı tehdit eden davranışların sebeplerini ve bunların sağlık üzerine olumsuz etkilerini açıklayabilecektir.
  • Süreğen, ilerleyen veya ölümcül hastalıklarla başa çıkma yollarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan sağlık davranışları, hastalığı algılama ve uyum sağlama, stresin hastalıklar ile ilişkisi, süreğen, ilerleyici ve ölümcül hastalıklara uyum sağlama konularını ve sağlık psikolojisi alanında kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Sağlık Psikolojisine Giriş Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 1; ss. 3-12)
3 Vücut Sistemleri Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 2; ss. 14-25)
4 Vücut Sistemleri Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 2; ss. 25-38)
5 Sağlık Davranışları Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 3; ss. 38-50)
6 Sağlık Davranışı Değiştirme Modelleri Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 3; ss. 50-61)
7 Sağlığı İyileştiren Davranışlar Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 4; ss. 64-79)
8 Sağlığı Tehdit Eden Davranışlar Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 5; ss. 79-110)
9 Ara sınav
10 Stres ve Hastalık Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 6; ss. 114-137)
11 Stresle Başa Çıkma Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 7; ss. 137-157)
12 Ağrı Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 10; ss. 199-218)
13 Süreğen Hastalıkların Yönetimi Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 11; ss. 218-237)
14 İlerleyen ve Ölümcül Hastalıklardaki Psikolojik Konular Taylor, S. E. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Education. (Bölüm 12; ss. 239-257)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Taylor, S. E. (2018). Health psychology (10th ed.). McGraw-Hill Education

ISBN: 9781259922077

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ogden, J. (2012). Health psychology: A textbook (5th ed.). McGraw-Hill

ISBN: 9780335243839

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
20
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
46
46
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

X
3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

X
5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

X
6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.