Bizi takip edin
|
EN

PSY 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Araştırma Projesi Uygulama ve Raporlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 498
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel bir araştırma yürütebilmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli bir araştırma problemine ilişkin test edilebilir hipotezler üretebilecektir.
  • Bir araştırma projesini yürütmek için gerekli araştırma düzeneklerini ve ölçme araçlarını geliştirebilecektir.
  • Uygun bir örnekleme tekniği ile örneklemini oluşturabilecek ve veri toplama sürecini baştan sona dikkatli bir biçimde yürütebilecektir.
  • Uygun veri analiz tekniklerini kullanarak toplanan veriyi analiz edebilecektir.
  • Çalışma bulguları doğrultusunda APA stilinde bilimsel bir makale hazırlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, özgün bir araştırma probleminin oluşturulmasını, ilgili literatürün taranmasını, hipotezlerin oluşturulmasını veri toplama araçlarının seçilmesi ve/veya oluşturulmasını, veri toplama ve analizini, sonuçların raporlanmasını ve projenin APA formatına göre makale olarak yazılmasını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtım formlarının dağıtılması, dersin içeriğinin tanıtılması ve proje takviminin tartışılması
2 Araştırma probleminin geliştirilmesi, öneri sunumları
3 Araştırma probleminin geliştirilmesi, öneri sunumları
4 Araştırma önerilerinin sunumu ve yöntem tartışmaları
5 Araştırma yönteminin son halinin verilmesi ve gerekli düzeneklerin geliştirilmeye başlanması
6 Deneysel düzenek ve ölçme araçlarının son haline getirilmesi
7 Örneklemin belirlenmesi, yöntemin gözden geçirilmesi, analiz tekniğine karar verilmesi, veri toplama Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012) Research methods in psychology (9. Basım). New York, NY: McGrawHill (Bölüm 3; ss.183-278 & Bölüm 5; ss.345-441)
8 Veri toplama
9 Veri analizi
10 Bulguların rapor edilmesi ve görselleştirilmesi
11 Araştırma raporunun yazılmaya başlanması ve 20 dakikalık bilimsel sunum için hazırlıklara başlanması
12 Araştırma raporunun yazılmaya devam edilmesi ve bilimsel sunumun tamamlanması
13 Araştırma raporunun sonlandırılması, sunum çalışmalarının tamamlanması ve bilimsel poster çalışmalarına başlanması
14 Bilimsel poster çalışmalarının tamamlanması
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Tüm raporların teslim edilmesi

 

Ders Kitabı

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012) Research methods in psychology (9. Basım). Boston, MA: McGrawHill Higher Education.

ISBN 978-007-108681

Önerilen Okumalar/Materyaller

American Psychological Association, (2019). Publication Manual for the American Psychological Association (7. Basım). Washington, DC: American Psychological Association.

ISBN-13: 978-1433832161

ISBN-10: 143383216X

 Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. Basım). London: Sage Publications.

ISBN-13: 978-1847879073

ISBN-10: 9781847879073

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
12
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Psikoloji alanına özgü temel kavram, kuram, yaklaşımlar (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, istatistiksel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) ve güncel uygulamalarla ilgili bilgiye güncel ders materyalleri ve araç-gereçleri kullanarak sahip olur.

2

Psikolojinin farklı alt alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

3

Psikolojinin farklı alt alanlarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgiye ve psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından uzmanlık gerektirmeyen temel düzey beceriye sahip olur.

X
4

Psikolojiye katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden yararlanır ve psikolojinin bu disiplinlere olan katkısına ilişkin temel bilgilere sahip olur.

5

Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak Türkiye’de konumlanışı, psikoloji alanında geçmişten bugüne yapılan araştırmalar, uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.

6

Psikoloji alanında edindiği bilgiyi kullanarak bireysel ve/veya takım olarak araştırma yapma, bilimsel problem çözme ve eleştirel düşünme yaklaşımlarını kullanarak elde ettiği bulguları yorumlama yetkinliğine sahip olur.

X
7

Psikoloji alanında edindiği ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgilerini kullanarak araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme, bilimsel yazım formatına uygun bir biçimde rapor etme ve yorumlama becerisine sahip olur.

X
8

Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliğine sahip olur.

9

Psikolojinin etkinlik alanlarındaki ilgili mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgiye sahiptir ve psikoloji ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bireysel farklılıklara ve insan haklarına saygı gösterir.

10

Psikoloji alanı ile ilgili yerli ve yabancı yayınları, alanda kullanılan ölçme-değerlendirme araç-gereçleri ve yazılımlara ilişkin gelişmeleri izleyerek kendini mesleki açıdan sürekli yeniler.

X
11

Hem Türkçe hem de İngilizceyi kullanarak psikoloji ile ilgili konularda uzman olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


Sosyal Medya

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.